magazin

mafevk

Ar mā fawḳ ما فوق züstte veya üstün olan Ar fāḳa فَاقَ züstün idi

mafiş

Ar mā fihi şayˀ ما فه شىء zhiçbir şey yok

mafsal

Ar mafṣil مفصل z [#fṣl mafˁil iz/m.] eklem, iki şeyin ayrışma yeri Ar faṣala فَصَلَ zayırdı

mafya

İt (Sic) mafia gizli bir örgüt

maganda

?

magazin

"resimli mecmua" [ Akşam - gazete, 1932]
Avrupada magazin denilen bol fotoğraflı, az ve pek sathî yazılı mecmuaların tarzı "... ünlü kişilere ilişkin dedikodu haberi" [ Milliyet - gazete, 1982]
Dünya Kupasının en çarpıcı fotoğraf, karikatür, magazin, röportaj ve kulisini

İng magazine 1. mağaza, depo, 2. dergi, mecmua Fr magasin ambar, depo, mağaza Ven magazín gemi ambarı

 mağaza

Not: "Mağaza" anlamına gelen sözcük ilk kez 1732'de Londra'da çıkan The Gentleman's Magasine adlı süreli yayında dergi adı olarak kullanılmıştır. Türkiye'de ilk örneği 1936'de çıkan İstanbul Magazin adlı haftalık yayındır.

Benzer sözcükler: magazinel

Bu maddeye gönderenler: fanzin


15.02.2020
magenta

Fr magenta bir tür kırmızı anilin boya öz Magenta İtalya'da bir kent

magma

YLat magma 1. macun, hamur, 2. yeryüzünün iç tabakasını oluşturan erimiş kütle EYun mágma μάγμα zmacun, hamur EYun mássō, mag- μάσσω, μαγ- zhamur yoğurmak, şekil vermek +ma(t) << HAvr *mh₂ḱ-i̯e- (*maḱ-i̯e-) HAvr *meh₂ḱ- (*māḱ-) yoğurmak, şekil vermek, yapmak

magnet

İng magnet mıknatıs EYun magnḗtis (líthos) μαγνήτις λίθος za.a.

magnezyum

YLat magnesium bir element (İlk kullanım: 1755 Joseph Black, İng. kimyacı.) OLat magnesia magnezyum oksit minerali +ium EYun magnḗtis μαγνήτις zmıknatıs

mağara

Ar maġāra(t) مغارة z [#ġwr mafˁala(t) iz/m.] a.a. Ar ġāra غَارَ zdaldı, çukur idi