mahcuz

mahal

Arapça ḥll kökünden gelen maḥall محلّ z "konaklama yeri, konak, durak" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥalla حلّ z "kondu" fiilinin mafˁal vezninde ismi zaman ve mekânıdır.

mahalle

Arapça ḥll kökünden gelen maḥalla(t) محلّة z "konaklama yeri, konak, durak" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥalla حلّ z "kondu" fiilinin mafˁala(t) vezninde ismi zaman ve mekânıdır.

maharet

Arapça mhr kökünden gelen mahāra(t) مهارة z "beceri, beceriklilik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça mahara مهر z "becerikli idi" fiilinin faˁāla(t) vezninde ismi merresidir.

mahbup

Arapça ḥbb kökünden gelen maḥbūb محبوب z "sevilen, sevgili" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥabba حَبَّ z "sevdi, dost oldu" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

mahcur

Arapça ḥcr kökünden gelen maḥcūr محجور z "yasaklı, hacir altında olan" sözcüğünden alıntıdır.

mahcuz
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
mahcūz: Hacz olunmuş.

Köken

Arapça ḥcz kökünden gelen maḥcūz محجوز z "haczedilmiş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça hacaza هجز z "haczetti" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

Daha fazla bilgi için haciz maddesine bakınız.


31.10.2014
mahçup

Arapça ḥcb kökünden gelen maḥcūb محجوب z "örtülü, hicaplı, kapalı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥacaba حجب z "örttü, sakladı" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

mahdum

Arapça χdm kökünden gelen maχdūm مخدوم z "kendisine hizmet edilen, efendi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χadama خدم z "hizmet etti" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

mahdut

Arapça ḥdd kökünden gelen maḥdūd محدود z "sınırlanmış, sınırlı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥadda حَدَّ z "kısıtladı, yasakladı" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

mahfaza

Arapça ḥfẓ kökünden gelen maḥfaẓa(t) محفظة z "saklama yeri, kutu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥafaẓa حفظ z "sakladı" fiilinin mafˁala(t) vezninde ismi zaman ve mekânıdır.

mahfi

Arapça χfy kökünden gelen maχfi مخفٍ z "gizli, saklı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χafā خَفَا z "gizlendi" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.