mahkeme

mahfil

Ar maḥfil محفل z [#ḥfl mafˁil iz/m.] toplanma yeri, selamlık, ziyaretçi kabul yeri Ar ḥafala حفل ztoplantı yaptı, topluca kutladı

mahfuz

Ar maḥfūẓ محفوظ z [#ḥfẓ mafˁūl mef.] korunmuş, saklı Ar ḥafaẓa حفظ zkorudu, sakladı

mahi

Fa māhī ماهى z1. aya ait, 2. balık Fa māh ay

mahir

Ar māhir ماهر z [#mhr fāˁil fa.] becerikli, yetenekli

mahiyet

Ar māhiyya(t) ماهيّة z [y. msd.] «ne-lik», nitelik Ar mā huwa ما هو zo nedir? +īya(t)2

mahkeme

[ <1400]

Ar maḥkama(t) محكمة z [#ḥkm mafˁala(t) iz/m.] yargı eylemi veya yargı yeri Ar ḥakama حَكَمَ zyargıladı

 hüküm


01.01.2011 den önce
mahkûm

Ar maḥkūm محكوم z [#ḥkm mafˁūl mef.] yargılanan, yargılanmış, birinin egemenliğinde olan Ar ḥakama حَكَمَ zyargıladı

mahlas

Ar maχlaṣ مخلص z [#χlṣ mafˁal iz/m.] 1. kurtuluş yeri, sığınak, 2. şiirde takma ad, şiirin son beytinde şairin kendi adını anması Ar χalaṣa خلص zkurtuldu

mahlep

Ar maḥlab محلب z [#ḥlb] kiraza benzer bir meyve ve ağacı, prunus mahaleb ≈? Ar ḥalab حلب zsüt

mahluk

Ar maχlūḳ مخلوق z [#χlḳ mafˁūl mef.] yaratılmış olan, yaratık Ar χalaḳa خَلَقَ zyarattı

mahlul

Ar maḥlūl محلول z [#ḥll mafˁūl mef.] çözülmüş, çözük, (mec.) izinli Ar ḥalla حلّ zçözdü