mahsup

mahrem

Ar maḥram مَحْرَم z [#ḥrm mafˁal msd.] 1. yasak, tabu, 2. yasak alana giriş izni olan, sırdaş Ar ḥarama حَرَمَ zyasakladı

mahrukat

Ar maḥrūḳāt محروقات z [#ḥrḳ çoğ.] yanan şeyler, yakıt Ar maḥrūḳ محروق z [mafˁūl t.] yanan, yakılan +āt Ar ḥaraḳa حرق zyaktı

mahrum

Ar maḥrūm مَحْرُوم z [#ḥrm mafˁūl mef.] yoksun, dışlanmış, nasipsiz Ar ḥarama حَرَمَ zyasakladı, dışladı

mahrut

Ar maχrūṭ مخروط z [#χrṭ mafˁūl mef.] koni Ar χaraṭa خرط ztorna veya çömlekçi tezgâhı çevirdi, tornadan geçirdi

mahsul

Ar maḥṣūl محصول z [#ḥṣl mafˁūl mef.] hasıl edilen, ürün Ar ḥaṣala حَصَلَ zhasıl oldu, üredi

mahsup

KTü: [ İrşadü'l-Mülûk ve's-Selâtîn, 1387]
Aytıldı: rāstı Merve aŋar maḥsūb turur tip

Ar maḥsūb محسوب z [#ḥsb mafˁūl mef.] hesaplanan, hesaplanmış

 hesap

Benzer sözcükler: mahsuben


22.12.2014
mahsur

Ar maḥṣūr محصور z [#ḥṣr mafˁūl mef.] kuşatılmış, sınırlanmış Ar ḥaṣara حَصَرَ zkuşattı, sınırladı

mahsus

Ar maχṣūṣ مخصوص z [#χṣṣ mafˁūl mef.] ayrılmış, ayrı, ayrık, özel Ar χaṣṣa خَصَّ zseçti, ayırdı

mahşer

Ar maḥşar محشر z [#ḥşr mafˁal iz/m.] kalabalık yer, kıyamet, kıyamette ölülerin toplanacağı yer Ar ḥaşara حشر ztoplandı, kalabalık idi

mahur

Fa māhūr ماهور zİran ve Türk musikisinde bir makam öz māhūr Şiraz yakınında bir ilçe

mahut

Ar maˁhūd معهود z [#ˁhd mafˁūl mef.] tanınan, bildik Ar ˁahida عَهِدَ zısmarladı, sözleşti, şart koştu