mail1

mahv

Arapça mḥw kökünden gelen maḥw مَحْو z "yok olma, silinme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça maḥā مَحَا z "yok etti, sildi" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

mahya

Farsça māhī "aya mensup, aylık" sözcüğünden türetilmiştir. Farsça sözcük Farsça māh ماه z "ay" sözcüğünden +ī ekiyle türetilmiştir.

mahzen

Arapça χzn kökünden gelen maχzan مَخْزَن z "hazne, depo" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χazana خَزَنَ z "depoladı" fiilinin mafˁal vezninde ismi zaman ve mekânıdır.

mahzun

Arapça ḥzn kökünden gelen maḥzūn محزون z "üzülen, üzgün" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥazana حزن z "üzdü" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

mahzur

Arapça ḥḏr kökünden gelen maḥḏūr محذور z "sakınılan veya korkulan şey" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaḏira حَذَرَ z "sakındı, korktu" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

mail1
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
māyil olma mihnete

Köken

Arapça myl kökünden gelen māˀil مائل z "meyleden, eğilimli" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça māla مال z "meyletti, eğildi" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

Daha fazla bilgi için meyil maddesine bakınız.


23.09.2017
mail2
maişet

Arapça ˁyş kökünden gelen maˁīşa(t) مَعيشة z "yaşam, geçim" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁāşa عَاشَ z "yaşadı, geçindi" fiilinin mafˁila(t) vezninde masdarıdır.

maiyet

Arapça maˁiyya(t) معيّة z "birliktelik, beraber olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça maˁa مع z "ile, birlikte" fiilinden +īya(t)2 ekiyle türetilmiştir.

majeste

Fransızca majesté "1. yücelik, haşmet, 2. krallara hitap sözü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince maiestas "büyüklük, azamet" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince maius "daha büyük" sözcüğünden +itas ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Latince yazılı örneği bulunmayan *mag-ios sözcüğünün kıyas halidir.

maji

Fransızca magie "büyü, sihir" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca magía μαγία z "mecusilik" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca mágos μάγος z "Zerdüşt rahibi, mecusi" sözcüğünden +ia ekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Farsça maguş "muhterem kişi, din büyüğü, rahip" sözcüğünden alıntıdır. Eski Farsça sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *megʰ- "gücü olmak, muktedir olmak" kökünden türetilmiştir.