majeste

mahzur

Ar maḥḏūr محذور z [#ḥḏr mafˁūl mef.] sakınılan veya korkulan şey Ar ḥaḏira حَذَرَ zsakındı, korktu

mail1

Ar māˀil مائل z [#myl fāˁil fa.] meyleden, eğilimli Ar māla مال zmeyletti, eğildi

mail2
maişet

Ar maˁīşa(t) مَعيشة z [#ˁyş mafˁila(t) msd.] yaşam, geçim Ar ˁāşa عَاشَ zyaşadı, geçindi

maiyet

Ar maˁiyya(t) معيّة zbirliktelik, beraber olma Ar maˁa مع zile, birlikte +īya(t)2

majeste

[ Cumhuriyet - gazete, 1932]
kendi icadı sinematoğrafı 'majestelerine takdim etmesi ve bu sebeble kendilerine majesteleri tarafından 200 şilin

Fr majesté 1. yücelik, haşmet, 2. krallara hitap sözü << Lat maiestas büyüklük, azamet Lat maius [kıy.] daha büyük +itas Lat *mag-ios

 maksi+

Benzer sözcükler: majestik

Bu maddeye gönderenler: majör (forsmajör), majüskül


23.03.2018
maji

Fr magie büyü, sihir EYun magía μαγία zmecusilik EYun mágos μάγος zZerdüşt rahibi, mecusi +ia EFa maguş muhterem kişi, din büyüğü, rahip HAvr *megʰ- gücü olmak, muktedir olmak

majör

Fr majeur 1. büyük, daha büyük, 2. müzikte büyük beşli aralışa dayanan dizi << Lat maior [kıy.] daha büyük, çok büyük << Lat *mag-ior

majüskül

Fr majuscule Latin alfabesinde büyük harf Lat maiusculus [küç.] büyükçe Lat maius daha büyük +ul°

makabl

Ar mā ḳabl ما قبل zönceki, öndeki Ar ḳabl قَبْل zön (edat) Ar ḳabala قَبَلَ zyöneldi

makadam

Fr/İng macadam yol kaplaması olarak kullanılan mıcır öz John L. MacAdam İskoçyalı mühendis (1756-1836)