makarna

makadam

Fr/İng macadam yol kaplaması olarak kullanılan mıcır öz John L. MacAdam İskoçyalı mühendis (1756-1836)

makak

Fr macaque bir maymun türü Port macaco

makale

Ar maḳāla(t) مقالة z [#ḳwl faˁāla(t) mr.] söz, nutuk, anlatı, vecize Ar ḳāla قال zdedi, söyledi

makam

Ar maḳām مقام z [#ḳwm mafˁal iz/m.] 1. durma yeri, mevki, konak, konut, 2. müzikte dizinin son perdesi, melodik dizi Ar ḳāma قَامَ zdurdu

makara

Ar bakara(t) بكرة z [#bkr faˁala(t) mr.] 1. deve yavrusu, tosun, 2. makara ≈ Ar bakr بكر zdeve yavrusu, tosun

makarna

[ M. Viguier, Elémens de la langue turque, 1790]
Macaron [Fr.]: makarna. makarnacı "İtalyan (argo)" [ Cumhuriyet - gazete, 1937]
Rus votkacı, İtalyan makarnacı, Bulgar sütçü, Rum mastikacı,

Yun makarónia μακαρόνια z [çoğ.] İt maccheroni [çoğ.] yuvarlak erişte İt maccarone [esk. maccherone] bir tür hamur işi, bademli kurabiye ?

Not: Kökeni belirsiz olan İtalyanca sözcük en erken 1320 dolayında Güney İtalya lehçelerinde tespit edilmiştir. Arapçadan alıntı güçlü olasılıktır. ● Tekil maccherone biçiminden Fr macaron ve İng macaroon sözcükleri "bademli kurabiye" anlamını korurken, İtalyanca çoğul biçimi anlaşılamayan bir evrimle "yuvarlak şerit halinde kesilen erişte" anlamı kazanmıştır.

Benzer sözcükler: makarnacı

Bu maddeye gönderenler: makaron


12.07.2021
makaron

Fr macaron badem ve yumurta akından yapılan kurabiye İt maccarone a.a.

makas

Ar miḳāṣṣ مقاص z [#ḳṣṣ mifˁāl ia.] kırpma aleti, makas Ar ḳaṣṣa قصّ zkırptı

makat

Ar maḳˁad مَقْعَد z [#ḳˁd mafˁal iz/m.] oturma yeri, oturak Ar ḳaˁada قَعَدَ zoturdu

makber

Ar *maḳbar مقبر z [#ḳbr mafˁal iz/m.] ≈ Ar maḳbara(t) مقبرة zgömme yeri, mezar Ar ḳabara قَبَرَ zgömdü

makbul

Ar maḳbūl مقبول z [#ḳbl mafˁūl mef.] kabul edilen, benimsenmiş Ar ḳabila قبل zkabul etti