malakit

makyaj

Fr maquillage boya ve güzellik malzemeleriyle görüntüsünü değiştirme Fr maquiller boyamak, süsleyerek değişik hale sokmak +age Hol maken yapmak << Ger *makōn a.a.

mal

Ar māl مال z [#mwl faˁl ] menkul varlık, davar, zenginlik, servet << Ar mawāli موالٍ z [#wly mafāˁil çoğ.] sahip olunanlar, yönetilenler

mala

Fa māle ماله z [pp.] ekincilerin tarla düzledikleri sürgü, cila fırçası, mala Fa/OFa mālīdan, māl- ماليدن, مال zsürmek, oğmak, silmek +a

malafat

İt maglio (di) fattura torna çekici § İt maglio çekiç (<< Lat malleus a.a. ) İt fattura imalat, yapım, tornacılık terimi

malak

<< TTü balak hayvan yavrusu TTü bala yavru, küçük +Ak

malakit

[ Cumhuriyet - gazete, 1940]
Karlsbad tabak, malakit taşından hokka [ TDK, Türkçe Sözlük, 2. Baskı, 1955]
malakit: Güzel bir yeşil rengi olan (...) bakır taşı.

Fr malachite yeşil renkli bir tür yarı değerli taş Lat molochites/malachites a.a. EYun malaχḗ μαλαχή zebegümeci +ite

Not: Renginden ötürü. Lat malva ve İng mallow "ebegümeci" Yunanca sözcükle eşkökenlidir.


30.09.2017
malarya

İt malaria sıtma § İt mal [fem.] kötü İt aria hava

malayani

Ar mā lā yaˁnī ما لا يعنى zanlamı olmayan § Ar مَا zne Ar لَا zdeğil Ar yaˁnī يَعْنِى zanlamı var, ... demektir

maldon

Fr maldonne iskambilde yanlış kâğıt verme § Fr mal kötü, bozuk (<< Lat malus kötü ) Fr donner vermek

malez

?

mali

Ar mālī مالى z [nsb.] mala veya paraya ilişkin Ar māl مال z [#mwl t.]