mandal1

manav

<? öz Manav Batı Anadolu'da sebze tarımıyla uğraşan bir halk grubu (Yörük zıddı)

manca

İt mangia yiyecek, yemek İt mangiare yemek yemek << Lat manducare çiğnemek << HAvr *mendh- a.a.

mancınık

Ar mancanīḳ منجنيق zbir savaş aracı, katapult Aram manganikā a.a. (Kaynak: Muarrab sf. 136, Fraenkel sf. 243)EYun mánganon μάγγανον z1. sihir, büyü, iksir, 2. makaralar yardımıyla kurulan aldatma düzeneği +ik°

manda1

Fa mānde مانده z [pp.] kalmış, bırakmış Fa/OFa māndan, mān- ماندن, مان zkalmak +a << HAvr *men-² kalmak

manda2

Fr mandat 1. vekâlet verme, bir görevi emanet etme, 2. I. Dünya Savaşı ertesinde Milletler Cemiyeti bünyesinde oluşturulan bir yönetim biçimi Lat mandatum [pp. n.] görev, ema­net Lat mandare «eline vermek», emanet etmek, tevdi etmek, ısmarlamak +()t° § Lat manus el Lat dare vermek

mandal1

"kapı sürgüsü" [ Lugat-i Halimi, 1477]
fendel [Fa.]: mendel dédükleri ağac ki kapu ardına bırağurlar, muhkem olur. [ Cafer Efendi, Risale-i Mi'mâriyye, 1614]
miğlak Arabīdir, Fârisīde peskülle, Türkīde anahtar ile açılan mendel demektir. [ Meninski, Thesaurus, 1680]
mandal (مندل, ماندال), mandallamak "... çamaşır mandalı" [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
mandal: (...) 2. İpe serilen çamaşırı tutturmak için kullanılan yaylı kıskaç. 3. Ud, keman gibi çalgıların tellerini germek için burulan tutamaklı çivi.

Yun/EYun mándalos μάνδαλος zkapı ve pencere sürgüsü ≈ Akad mēdelu a.a. Akad edēlu kilitlemek, sürgülemek

Not: Muhtemelen bir Batı Sami dilinden alıntı olan Yunanca sözcük MS 1. yy'dan itibaren kaydedilmiştir. (LS sf. 1078, Rosol sf. 68)

Benzer sözcükler: dış kapının mandalı, mandallamak


14.11.2019
mandal2

Yun mantēla/mantíla sofra örtüsü

mandalina

Fr mandarine [fem.] turunçgillerden Çin kökenli bir meyve Fr mandarin Çin yönetici sınıfına mensup kişi

mandarin

Fr/İng mandarin eski Çin'de bürokrat sınıfına mensup kişi, genel olarak seçkin yönetici Port mandarim a.a. Sans mantri मन्त्रिन् zöğütçü, danışman, müsteşar Sans mantrá मन्त्र zöğüt

mandepsi

~? Yun mándepse μάντεψε ztahmin et Yun mandévō μαντεύω ztahmin etmek << EYun manteúō μαντεύω zkehanet etmek, fal bakmak EYun mántis μάντις zkâhin, falcı

mandıra

Yun/EYun mándra μάνδρα zağıl, hayvanların kapatıldığı yer