mani3

mangır

Arapça nḳr kökünden gelen manḳūr منقور z "sivri uçla oyulmuş, hakkedilmiş, gravürlü" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naḳara نقر z "deldi, (özellikle bakır veya başka metal) oydu, hakketti" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

mangiz

Türkiye Türkçesi mangır sözcüğünden türetilmiştir.

mango

İngilizce mango "bir tür tropik meyve" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Portekizce aynı anlama gelen mango sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Tamilce aynı anlama gelen mangai மாங்காய் z sözcüğünden alıntıdır.

mani1

Arapça mnˁ kökünden gelen māniˁ مانع z "önleyen, engel olan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça manaˁa مَنَعَ z "yasakladı" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

mani2

Arapça ˁny kökünden gelen maˁāni معانٍ z "anlamlı sözler, vecizeler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça maˁnā معنىَ z "anlam, anlamlı söz" sözcüğünün mafāˁil vezninde çoğuludur.

mani3
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cemiyeti Tıbbiyei Osmaniye, Lugat-i Tıbbiye, 1873]
Manie [Fr.]: manya [ Tıngır & Sinapian, Istılahat Lugati, 1892]
Manie [Fr.]: manya, merak.

Köken

Fransızca manie "delilik, cinnet" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen manía μανία z sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *mn̥-i̯é- "düşünce" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *men-¹ "düşünmek" kökünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için mantalite maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

manik, manik depresif, manya


13.01.2018
mania

Arapça mnˁ kökünden gelen māniˁa(t) مانعة z "engel olan (şey veya dişi)" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça māniˁ مانع z "engel" sözcüğünün fāˁila(t) vezninde etken fiil sıfatı dişilidir.

manidar

Arapça maˁnā veya maˁnī معني z "anlam" ve Farsça dār دار z "sahibi" sözcüklerinin bileşiğidir.

manifatura

Fransızca manufacture "el işi, imalat" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen manufactura sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince manu "el ile" (NOT: Latince sözcük Latince manus "el" sözcüğünün -den (ablative) halidir. ) ve Latince factura "yapılmış" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Latince sözcük Latince facere "yapmak" fiilinden +(t)ura ekiyle türetilmiştir.)

manifesto

Fransızca manifeste "yeminli ifade [esk.], imzalı bildiri" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince manifestum "«el basılmış şey»" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince manus "el" ve Latince fendere "basmak, vurmak" sözcüklerinin bileşiğidir.

manifold

İngilizce manifold "1. çok katlı, çoklu, 2. gemi veya otomotivde içinden yakıt veya su boruları geçen kutu" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce many "çok" ve İngilizce fold "kat, büklüm" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *falthan "katlamak" fiilinden türetilmiştir. Germence fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pel-t- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pel-¹ "katlamak" kökünden türetilmiştir. )