manidar

mango

İngilizce mango "bir tür tropik meyve" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Portekizce aynı anlama gelen mango sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Tamilce aynı anlama gelen mangai மாங்காய் z sözcüğünden alıntıdır.

mani1

Arapça mnˁ kökünden gelen māniˁ مانع z "önleyen, engel olan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça manaˁa مَنَعَ z "yasakladı" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

mani2

Arapça ˁny kökünden gelen maˁāni معانٍ z "anlamlı sözler, vecizeler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça maˁnā معنىَ z "anlam, anlamlı söz" sözcüğünün mafāˁil vezninde çoğuludur.

mani3

Fransızca manie "delilik, cinnet" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen manía μανία z sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *mn̥-i̯é- "düşünce" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *men-¹ "düşünmek" kökünden türetilmiştir.

mania

Arapça mnˁ kökünden gelen māniˁa(t) مانعة z "engel olan (şey veya dişi)" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça māniˁ مانع z "engel" sözcüğünün fāˁila(t) vezninde etken fiil sıfatı dişilidir.

manidar
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ anon., Ferec ba'd eş-şidde, 1451 yılından önce]
χudāyi tebāreke ve teˁālānuŋ ḳudretine inkār étmek maˁnīdār [anlamlı] degüldür.

Köken

Arapça maˁnā veya maˁnī معني z "anlam" ve Farsça dār دار z "sahibi" sözcüklerinin bileşiğidir.

Daha fazla bilgi için mana, +dar maddelerine bakınız.

Ek açıklama

Fethalı ya ile yazılan Arapça maˁnā sözcüğü bazı koşullarda maˁnī şeklinde okunur.


16.12.2014
manifatura

Fransızca manufacture "el işi, imalat" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen manufactura sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince manu "el ile" (NOT: Latince sözcük Latince manus "el" sözcüğünün -den (ablative) halidir. ) ve Latince factura "yapılmış" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Latince sözcük Latince facere "yapmak" fiilinden +(t)ura ekiyle türetilmiştir.)

manifesto

Fransızca manifeste "yeminli ifade [esk.], imzalı bildiri" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince manifestum "«el basılmış şey»" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince manus "el" ve Latince fendere "basmak, vurmak" sözcüklerinin bileşiğidir.

manifold

İngilizce manifold "1. çok katlı, çoklu, 2. gemi veya otomotivde içinden yakıt veya su boruları geçen kutu" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce many "çok" ve İngilizce fold "kat, büklüm" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *falthan "katlamak" fiilinden türetilmiştir. Germence fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pel-t- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pel-¹ "katlamak" kökünden türetilmiştir. )

manika

İtalyanca manica "1. giysi yeni, 2. gemilerde ambar bacası" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince manica "yen" sözcüğünden evrilmiştir.

manikür

Fransızca manucure "el ve özellikle tırnak bakımı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince manus "el" ve Latince cura "bakım" sözcüklerinin bileşiğidir.