manifatura

mani1

Arapça mnˁ kökünden gelen māniˁ مانع z "önleyen, engel olan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça manaˁa مَنَعَ z "yasakladı" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

mani2

Arapça ˁny kökünden gelen maˁāni معانٍ z "anlamlı sözler, vecizeler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça maˁnā معنىَ z "anlam, anlamlı söz" sözcüğünün mafāˁil vezninde çoğuludur.

mani3

Fransızca manie "delilik, cinnet" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen manía μανία z sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *mn̥-i̯é- "düşünce" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *men-¹ "düşünmek" kökünden türetilmiştir.

mania

Arapça mnˁ kökünden gelen māniˁa(t) مانعة z "engel olan (şey veya dişi)" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça māniˁ مانع z "engel" sözcüğünün fāˁila(t) vezninde etken fiil sıfatı dişilidir.

manidar

Arapça maˁnā veya maˁnī معني z "anlam" ve Farsça dār دار z "sahibi" sözcüklerinin bileşiğidir.

manifatura
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Kırlı, Sultan ve Kamuoyu, 1840]
malifatura [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
manifatura: Fabrika mamulü mütenevviˁ basma.

Köken

Fransızca manufacture "el işi, imalat" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen manufactura sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince manu "el ile" (NOT: Latince sözcük Latince manus "el" sözcüğünün -den (ablative) halidir. ) ve Latince factura "yapılmış" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Latince sözcük Latince facere "yapmak" fiilinden +(t)ura ekiyle türetilmiştir.)

Daha fazla bilgi için manüel, faktör maddelerine bakınız.

Benzer sözcükler

manüfaktür


08.10.2017
manifesto

Fransızca manifeste "yeminli ifade [esk.], imzalı bildiri" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince manifestum "«el basılmış şey»" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince manus "el" ve Latince fendere "basmak, vurmak" sözcüklerinin bileşiğidir.

manifold

İngilizce manifold "1. çok katlı, çoklu, 2. gemi veya otomotivde içinden yakıt veya su boruları geçen kutu" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce many "çok" ve İngilizce fold "kat, büklüm" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *falthan "katlamak" fiilinden türetilmiştir. Germence fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pel-t- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pel-¹ "katlamak" kökünden türetilmiştir. )

manika

İtalyanca manica "1. giysi yeni, 2. gemilerde ambar bacası" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince manica "yen" sözcüğünden evrilmiştir.

manikür

Fransızca manucure "el ve özellikle tırnak bakımı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince manus "el" ve Latince cura "bakım" sözcüklerinin bileşiğidir.

manipüle

Fransızca manipuler "elle düzenlemek, el aleti kullanmak" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Latince manipulus "ele sığan şey" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir. Bu sözcük Latince manus "el" ve Latince plēre "doldurmak" sözcüklerinin bileşiğidir.