manika

mania

Arapça mnˁ kökünden gelen māniˁa(t) مانعة z "engel olan (şey veya dişi)" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça māniˁ مانع z "engel" sözcüğünün fāˁila(t) vezninde etken fiil sıfatı dişilidir.

manidar

Arapça maˁnā veya maˁnī معني z "anlam" ve Farsça dār دار z "sahibi" sözcüklerinin bileşiğidir.

manifatura

Fransızca manufacture "el işi, imalat" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen manufactura sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince manu "el ile" (NOT: Latince sözcük Latince manus "el" sözcüğünün -den (ablative) halidir. ) ve Latince factura "yapılmış" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Latince sözcük Latince facere "yapmak" fiilinden +(t)ura ekiyle türetilmiştir.)

manifesto

Fransızca manifeste "yeminli ifade [esk.], imzalı bildiri" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince manifestum "«el basılmış şey»" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince manus "el" ve Latince fendere "basmak, vurmak" sözcüklerinin bileşiğidir.

manifold

İngilizce manifold "1. çok katlı, çoklu, 2. gemi veya otomotivde içinden yakıt veya su boruları geçen kutu" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce many "çok" ve İngilizce fold "kat, büklüm" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *falthan "katlamak" fiilinden türetilmiştir. Germence fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pel-t- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pel-¹ "katlamak" kökünden türetilmiştir. )

manika
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
manika: Gemilerde ambarı havalandırmak için bezden baca.

Köken

İtalyanca manica "1. giysi yeni, 2. gemilerde ambar bacası" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince manica "yen" sözcüğünden evrilmiştir.

Daha fazla bilgi için manşet maddesine bakınız.


17.08.2017
manikür

Fransızca manucure "el ve özellikle tırnak bakımı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince manus "el" ve Latince cura "bakım" sözcüklerinin bileşiğidir.

manipüle

Fransızca manipuler "elle düzenlemek, el aleti kullanmak" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Latince manipulus "ele sığan şey" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir. Bu sözcük Latince manus "el" ve Latince plēre "doldurmak" sözcüklerinin bileşiğidir.

manita

İtalyanca mantenuta "besleme (kadın), metres" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca mantenere "bakmak, beslemek, korumak, elinde tutmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatı dişilidir. Bu sözcük Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *manutenēre fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Latince manu "elde" ve Latince tenere "tutmak" sözcüklerinin bileşiğidir.

manivela

İtalyanca manovela "kabza, elle çalıştırılan makara" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince manualis "elle yapılan, el aleti" sözcüğünden evrilmiştir.

mankafa

Türkiye Türkçesi mang kafa "ahmak, kalın kafalı" deyiminden evrilmiştir. Türkçe deyim Moğolca manggur "ahmak, kalın kafalı" sözcüğünden türetilmiştir. (Kaynak: Lessing 527.)