manita

manifesto

Fransızca manifeste "yeminli ifade [esk.], imzalı bildiri" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince manifestum "«el basılmış şey»" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince manus "el" ve Latince fendere "basmak, vurmak" sözcüklerinin bileşiğidir.

manifold

İngilizce manifold "1. çok katlı, çoklu, 2. gemi veya otomotivde içinden yakıt veya su boruları geçen kutu" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce many "çok" ve İngilizce fold "kat, büklüm" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *falthan "katlamak" fiilinden türetilmiştir. Germence fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pel-t- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pel-¹ "katlamak" kökünden türetilmiştir. )

manika

İtalyanca manica "1. giysi yeni, 2. gemilerde ambar bacası" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince manica "yen" sözcüğünden evrilmiştir.

manikür

Fransızca manucure "el ve özellikle tırnak bakımı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince manus "el" ve Latince cura "bakım" sözcüklerinin bileşiğidir.

manipüle

Fransızca manipuler "elle düzenlemek, el aleti kullanmak" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Latince manipulus "ele sığan şey" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir. Bu sözcük Latince manus "el" ve Latince plēre "doldurmak" sözcüklerinin bileşiğidir.

manita
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

mantinota "metres, sürekli görülen hayat kadını" [ Ahmed Mithat, Henüz 17 Yaşında (roman), 1882]
istemiş olsam bu haneyi terk ederek bana mantinota olmağa gelecek [ Mikhailov, Matériaux sur l'argot et les locutions..., 1929]
manita: Friponnerie, escroquerie.

Köken

İtalyanca mantenuta "besleme (kadın), metres" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca mantenere "bakmak, beslemek, korumak, elinde tutmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatı dişilidir. Bu sözcük Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *manutenēre fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Latince manu "elde" ve Latince tenere "tutmak" sözcüklerinin bileşiğidir.

Daha fazla bilgi için manüel, tansiyon maddelerine bakınız.

Ek açıklama

Karş. Fransızca maintenir > İngilizce maintain "bakmak, beslemek".


09.09.2017
manivela

İtalyanca manovela "kabza, elle çalıştırılan makara" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince manualis "elle yapılan, el aleti" sözcüğünden evrilmiştir.

mankafa

Türkiye Türkçesi mang kafa "ahmak, kalın kafalı" deyiminden evrilmiştir. Türkçe deyim Moğolca manggur "ahmak, kalın kafalı" sözcüğünden türetilmiştir. (Kaynak: Lessing 527.)

manken

Fransızca mannequin "1. yapay insan, terzi korkuluğu, 2. giysi tanıtan kişi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Holandaca manneken "adamcık" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Holandaca man "adam, insan" sözcüğünün küçültme halidir. Holandaca sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *manniz biçiminden evrilmiştir.

mankurt

Kırgızca mankurt "Kırgız yazar Çingiz Aytmatov'un Kılım Karıtar Bir Kün (Gün Olur Asra Bedel, 1980) adlı romanında sözü edilen robot-insan" sözcüğünden alıntıdır. Kırgızca sözcük Moğolca manggur "ahmak" sözcüğünden alıntıdır.

mano

İtalyanca mano "el" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. İtalyanca sözcük Latince manus "el" sözcüğünden evrilmiştir.