mankafa

manika

İtalyanca manica "1. giysi yeni, 2. gemilerde ambar bacası" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince manica "yen" sözcüğünden evrilmiştir.

manikür

Fransızca manucure "el ve özellikle tırnak bakımı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince manus "el" ve Latince cura "bakım" sözcüklerinin bileşiğidir.

manipüle

Fransızca manipuler "elle düzenlemek, el aleti kullanmak" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Latince manipulus "ele sığan şey" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir. Bu sözcük Latince manus "el" ve Latince plēre "doldurmak" sözcüklerinin bileşiğidir.

manita

İtalyanca mantenuta "besleme (kadın), metres" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca mantenere "bakmak, beslemek, korumak, elinde tutmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatı dişilidir. Bu sözcük Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *manutenēre fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Latince manu "elde" ve Latince tenere "tutmak" sözcüklerinin bileşiğidir.

manivela

İtalyanca manovela "kabza, elle çalıştırılan makara" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince manualis "elle yapılan, el aleti" sözcüğünden evrilmiştir.

mankafa
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Mercimek Ahmed, Kâbusname terc., 1432]
Tatarıŋ çün nazar idesin başı mank ve yüzi yassı ve gözleri kiçicük ve burnı etli ve dudak ve dişleri çirkīn olur. [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
mankafa: Türkîde man, mank: iri koca başlı şey. Şaşkın, hayran. Mankafa adam: koca baş, sersem.

Köken

Türkiye Türkçesi mang kafa "ahmak, kalın kafalı" deyiminden evrilmiştir. Türkçe deyim Moğolca manggur "ahmak, kalın kafalı" sözcüğünden türetilmiştir. (Kaynak: Lessing 527.)

Benzer sözcükler

mankafalaşmak

Bu maddeye gönderenler

mankurt


05.03.2020
manken

Fransızca mannequin "1. yapay insan, terzi korkuluğu, 2. giysi tanıtan kişi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Holandaca manneken "adamcık" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Holandaca man "adam, insan" sözcüğünün küçültme halidir. Holandaca sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *manniz biçiminden evrilmiştir.

mankurt

Kırgızca mankurt "Kırgız yazar Çingiz Aytmatov'un Kılım Karıtar Bir Kün (Gün Olur Asra Bedel, 1980) adlı romanında sözü edilen robot-insan" sözcüğünden alıntıdır. Kırgızca sözcük Moğolca manggur "ahmak" sözcüğünden alıntıdır.

mano

İtalyanca mano "el" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. İtalyanca sözcük Latince manus "el" sözcüğünden evrilmiştir.

manolya

Yeni Latince magnolia "iri beyaz çiçekli bir ağaç" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Pierre Magnol "Fransız botanikçi (1638-1715)" özel adından +ia ekiyle türetilmiştir.

manometre

Fransızca manomètre "gaz basıncı ölçen araç" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1705 Pierre Varignon, Fr. matematikçi ve mucit.) Fransızca sözcük Eski Yunanca manós μανός z "düşük yoğunluklu, seyrek" ve Eski Yunanca métron μέτρον z "ölçü" sözcüklerinin bileşiğidir.