mansıp

manken

Fransızca mannequin "1. yapay insan, terzi korkuluğu, 2. giysi tanıtan kişi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Holandaca manneken "adamcık" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Holandaca man "adam, insan" sözcüğünün küçültme halidir. Holandaca sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *manniz biçiminden evrilmiştir.

mankurt

Kırgızca mankurt "Kırgız yazar Çingiz Aytmatov'un Kılım Karıtar Bir Kün (Gün Olur Asra Bedel, 1980) adlı romanında sözü edilen robot-insan" sözcüğünden alıntıdır. Kırgızca sözcük Moğolca manggur "ahmak" sözcüğünden alıntıdır.

mano

İtalyanca mano "el" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. İtalyanca sözcük Latince manus "el" sözcüğünden evrilmiştir.

manolya

Yeni Latince magnolia "iri beyaz çiçekli bir ağaç" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Pierre Magnol "Fransız botanikçi (1638-1715)" özel adından +ia ekiyle türetilmiştir.

manometre

Fransızca manomètre "gaz basıncı ölçen araç" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1705 Pierre Varignon, Fr. matematikçi ve mucit.) Fransızca sözcük Eski Yunanca manós μανός z "düşük yoğunluklu, seyrek" ve Eski Yunanca métron μέτρον z "ölçü" sözcüklerinin bileşiğidir.

mansıp
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
yemek ü içmekdir ānın manṣıbı

Köken

Arapça nṣb kökünden gelen manṣib منصب z "atama, atanılan makam, birine düşen pay" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naṣaba نصب z "dikti, belirledi, tayin etti" fiilinin mafˁil vezninde ismi zaman ve mekânıdır.

Daha fazla bilgi için nasip1 maddesine bakınız.


30.09.2014
mansiyon

Fransızca mention "1. sözünü etme, anma, zikir, yarışmada yenilenlere verilen teselli ödülü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen mentio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince mens, ment- "akıl, zihin, anımsama yeteneği" sözcüğünden +(t)ion ekiyle türetilmiştir.

mansur

Arapça nṣr kökünden gelen manṣūr منصور z "bahtiyar, Allah'ın yardımıyla üstün gelmiş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naṣara نصر z "yardım etti" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

manşet

Fransızca manchette "1. yen, kolluk, 2. matbaacılıkta hurufatın dizildiği matris, gazete başlığı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca manche "yen" sözcüğünün küçültme halidir. Bu sözcük Latince manica sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince manus "el" sözcüğünden +ic° ekiyle türetilmiştir.

manşon

Fransızca manchon "«büyük yen», el ısıtmak için kullanılan silindir şeklinde kürk" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca manche "yen" sözcüğünün büyütme halidir.

mantalite

Fransızca mentalité "düşünce tarzı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince mentalis "akla ilişkin" sözcüğünden +itas ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince mens, ment- "akıl, zihin, düşünce yeteneği" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *mén-ti-s biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *men-¹ "düşünmek" kökünden türetilmiştir.