mantı

mansur

Ar manṣūr منصور z [#nṣr mafˁūl mef.] bahtiyar, Allahın yardımıyla üstün gelmiş Ar naṣara نصر zyardım etti

manşet

Fr manchette [küç.] 1. yen, kolluk, 2. matbaacılıkta hurufatın dizildiği matris, gazete başlığı Fr manche yen +et° << Lat manica Lat manus el +ic°

manşon

Fr manchon [büy.] «büyük yen», el ısıtmak için kullanılan silindir şeklinde kürk Fr manche yen +on

mantalite

Fr mentalité düşünce tarzı Lat mentalis akla ilişkin +itas Lat mens, ment- akıl, zihin, düşünce yeteneği +al° << HAvr *mn̥-ti- HAvr *men-1 düşünmek

mantar

Yun manitári(on) μανιτάρι z [küç.] mantar EYun amanitēs αμανιτḗς zyenilen bir tür mantar +arion

mantı

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
mantı: Artocreas [etli ekmek]. Pasticcio, pastello. [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
mantı: Kıymalı yufka taamı. Etli hamur. Farisîde mantû.

Moğ mantu bohça biçiminde hamur parçalarıyla yapılan yemek ?

Not: Karş. Çin mántou 饅頭, Kore mandu (a.a.). 13. yy'dan itibaren İç Asya'dan komşu kültürlere yayılan adın kaynağı açık değildir. Çince mán tóu 蠻頭 “barbar kellesi” etimolojisi muhtemelen yakıştırmadır.


28.08.2018
mantık

Ar manṭiḳ مَنْطِق z [#nṭḳ mafˁil msd.] konuşma, söz söyleme (sanatı), mantık Ar naṭaḳa نَطَقَ zsöyledi, konuştu

mantis1

Fr mantisse logaritmanın ondalık kısmı Alm Mantissa a.a. Lat mantisa/mantissa tartı fazlası Etr fazla

mantis2

YLat mantis peygamber devesi (böcek) EYun mántis μάντις zkâhin, falcı << HAvr *mn-ti- HAvr *men-1 bilmek, anmak

manto

Fr manteau kalın kumaştan yapılmış kolsuz üst giysi, palto << Lat mantellum pelerin, dış giysi

mantra

İng mantra Hinduizm ve Budizmde kutsal sözcük Sans mantrá dua, öğüt << HAvr *men-ti- HAvr *men-1 düşünmek