mantı

mansur

Ar manṣūr منصور z [#nṣr mafˁūl mef.] bahtiyar, Allah'ın yardımıyla üstün gelmiş Ar naṣara نصر zyardım etti

manşet

Fr manchette [küç.] 1. yen, kolluk, 2. matbaacılıkta hurufatın dizildiği matris, gazete başlığı Fr manche yen +et° << Lat manica Lat manus el +ic°

manşon

Fr manchon [büy.] «büyük yen», el ısıtmak için kullanılan silindir şeklinde kürk Fr manche yen +on

mantalite

Fr mentalité düşünce tarzı Lat mentalis akla ilişkin +itas Lat mens, ment- akıl, zihin, düşünce yeteneği +al° << HAvr *mén-ti-s HAvr *men-¹ düşünmek

mantar

Yun manitári(on) μανιτάρι z [küç.] mantar EYun amanitēs αμανιτḗς zyenilen bir tür mantar +arion

mantı

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
mantı: Artocreas [etli ekmek]. Pasticcio, pastello. [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
mantı: Kıymalı yufka taamı. Etli hamur. Farisîde mantû.

Moğ mantu bohça biçiminde hamur parçalarıyla yapılan yemek ?

Not: Karş. Çin mántou 饅頭, Kore mandu (a.a.). 13. yy'dan itibaren İç Asya'dan komşu kültürlere yayılan adın kaynağı açık değildir. Çince mán tóu 蠻頭 “barbar kellesi” etimolojisi yakıştırmadır. ● A. Caferoğlu sözüğün Türkistan ve Rusya'dan göçen Tatarlarca Türkiye'ye getirildiğini belirtir.


29.10.2020
mantık

Ar manṭiḳ مَنْطِق z [#nṭḳ mafˁil msd.] konuşma, söz söyleme (sanatı), mantık Ar naṭaḳa نَطَقَ zsöyledi, konuştu

mantis1

Fr mantisse logaritmanın ondalık kısmı Alm Mantissa a.a. Lat mantisa/mantissa tartı fazlası Etr fazla

mantis2

YLat mantis peygamber devesi (böcek) EYun mántis μάντις zkâhin, falcı << HAvr *mn̥-ti- HAvr *men-¹ düşünmek

manto

Fr manteau kalın kumaştan yapılmış kolsuz üst giysi, palto << Lat mantellum pelerin, dış giysi

mantra

İng mantra Hinduizm ve Budizmde kutsal sözcük Sans mantrá dua, öğüt << HAvr *mén-tro-m HAvr *men-¹ düşünmek