manyetizma

manüel

Fransızca manuel "1. ele ilişkin, elle yapılan, 2. el kitabı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen manualis sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince manus "el" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *mh₂-én- (*mán-) biçiminden evrilmiştir.

manüskri

Fransızca manuscrit "elyazması" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince manuscriptus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince manus "el" ve Latince scribere "yazmak" sözcüklerinin bileşiğidir.

manyak

Fransızca maniaque "saplantılı, deli" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca maniakós μανιακός z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca mánia μάνια z "delilik" sözcüğünden +ik° ekiyle türetilmiştir.

manyel

Fransızca manière "jest, mimik, davranış" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince manuarius "el hareketi" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince manus "el" sözcüğünden +ari° ekiyle türetilmiştir.

manyetik

Fransızca magnétique "mıknatıssal" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen magnētikós μαγνητικός z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca magnḗtis μαγνήτις z "mıknatıs" sözcüğünden +ik° ekiyle türetilmiştir.

manyetizma
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"hipnotizma" [ Ömer Seyfettin, 1911]
Efruz Bey manyetizma olmuş gibi iradesinin haricinde bir itaatle [ Cumhuriyet - gazete, 1936]
Manyetizma, Spiritizma, Fakirizma ve İpnotizma hüner ve tecrübelerini "mıknatıslanma" [ Cumhuriyet - gazete, 1967]
Elektrik ve Magnetizma. Ses, Işık ve Atom Fiziği [kitap adı]

Köken

Fransızca magnétisme "1. mıknatıslanma, 2. (esk.) hipnotizma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca magnētismós μαγνητισμός z "mıknatıslanma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca magnētízō "mıknatıslanmak" fiilinden +ism° ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için manyetik maddesine bakınız.

Ek açıklama

Türkçede 1960'lara dek sadece "hipnotizma" anlamı görülür. Fizikteki mıknatıslanma için magnetizm ve magnetizma yazımları tercih edilmiştir.

Benzer sözcükler

magnetizma, manyetize


09.08.2020
manyeto

Fransızca magnéto sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce magneto sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İngilizce magnetoelectric machine "elektrikli mıknatıs makinesi" deyiminden türetilmiştir.

manyok

Fransızca ve İngilizce manioc "kökü yenen bir bitki, kasava" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük G. Amerika dillerinden Tupi dilinde aynı anlama gelen mandioca sözcüğünden alıntıdır.

manzara

Arapça nẓr kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *manẓara(t) مَنْظَرة z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça manẓar مَنْظَر z "bakanak, seyir yeri" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Arapça naẓara نَظَرَ z "baktı" fiilinden türetilmiştir.

manzum

Arapça nẓm kökünden gelen manẓūm منظوم z "tanzim edilmiş, düzenlenmiş, dizili" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naẓama نَظَمَ z "dizdi, düzdü" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

manzume

Arapça nẓm kökünden gelen manẓūma(t) "dizili şey, şiirde ölçü veya ritm" sözcüğünden alıntıdır.