manyok

manyak

Fransızca maniaque "saplantılı, deli" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca maniakós μανιακός z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca mánia μάνια z "delilik" sözcüğünden +ik° ekiyle türetilmiştir.

manyel

Fransızca manière "jest, mimik, davranış" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince manuarius "el hareketi" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince manus "el" sözcüğünden +ari° ekiyle türetilmiştir.

manyetik

Fransızca magnétique "mıknatıssal" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen magnētikós μαγνητικός z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca magnḗtis μαγνήτις z "mıknatıs" sözcüğünden +ik° ekiyle türetilmiştir.

manyetizma

Fransızca magnétisme "1. mıknatıslanma, 2. (esk.) hipnotizma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca magnētismós μαγνητισμός z "mıknatıslanma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca magnētízō "mıknatıslanmak" fiilinden +ism° ekiyle türetilmiştir.

manyeto

Fransızca magnéto sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce magneto sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İngilizce magnetoelectric machine "elektrikli mıknatıs makinesi" deyiminden türetilmiştir.

manyok
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Şemseddin Sami, Kamusü'l A'lâm, 1891]
Kahve, şeker kamışı, pamuk, manyok, tütün ve çay başlıca mahsulatındandır.

Köken

Fransızca ve İngilizce manioc "kökü yenen bir bitki, kasava" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük G. Amerika dillerinden Tupi dilinde aynı anlama gelen mandioca sözcüğünden alıntıdır.

Ek açıklama

Brezilya ortak dilinden.


10.02.2019
manzara

Arapça nẓr kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *manẓara(t) مَنْظَرة z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça manẓar مَنْظَر z "bakanak, seyir yeri" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Arapça naẓara نَظَرَ z "baktı" fiilinden türetilmiştir.

manzum

Arapça nẓm kökünden gelen manẓūm منظوم z "tanzim edilmiş, düzenlenmiş, dizili" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naẓama نَظَمَ z "dizdi, düzdü" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

manzume

Arapça nẓm kökünden gelen manẓūma(t) "dizili şey, şiirde ölçü veya ritm" sözcüğünden alıntıdır.

mar

Farsça mār مار z "yılan, (mec.) büklüm" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen mār sözcüğünden evrilmiştir.

maraba

Arapça rbˁ kökünden gelen murābaˁa(t) مرابع z "yükü veya işi paylaşma, kâr ve zararın bir payını üstlenerek bir arazi veya sermayeyi işletme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rubˁ ربع z "çeyrek, dörtte bir" sözcüğünün mufāˁala(t) vezninde (III) masdarıdır.