masdar

masal

Arapça ms̠l kökünden gelen maṯal مثل z "mesel, öğretici hikâye" sözcüğünden alıntıdır.

masala

İngilizce masala "(Hint mutfağında) baharat karışımı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Urduca maṣālaḥ "gereçler, levazımat, (Hint mutfağında) baharat karışımı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Arapça ṣlḥ kökünden gelen maṣāliḥ مصالح z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça maṣlaḥa(t) مصلحة‎ z "iş güç, gereç, amaca hizmet eden şey" sözcüğünün mafāˁil vezninde çoğuludur.

masat

Arapça bir sözcükten türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

masaüstü
mascarpone

İtalyanca mascarpone "bir tür yağsız ve tuzsuz peynir" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca mascarpa veya mascherpa "çökelek (Lombardiya lehçesi)" sözcüğünden +on ekiyle türetilmiştir. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

masdar
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
mastar, pl. mesādir: nesne sudūr idecek yer. (...) usit. Infinitivus seu Nomen actionis.

Köken

Arapça ṣdr kökünden gelen maṣdar مصدر z "1. bir şeyin çıktığı yer, kaynak, köken, model, 2. fiil mastarı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣadara صَدَرَ z "öne çıktı, ileri geldi, kaynaklandı" fiilinin mafˁal vezninde ismi zaman ve mekânıdır.

Daha fazla bilgi için sadr maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

masdariyet


26.08.2017
maserasyon

Fransızca macération "1. suda bırakarak yumuşatma, 2. tıpta ıslaklık nedeniyle oluşan doku bozulması, rahimde ölen embriyonun uğradığı bozulma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen maceratio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince macerare "suda yumuşatmak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir.

masif

Fransızca massif "kütle, kütlevî; som (ahşap)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca masse "kütle" sözcüğünden +(t)iv° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince massa "yığın, öbek, kütle" sözcüğünden evrilmiştir.

masiva

Arapça mā siwāˀ ما سواء z "gayrısı, bir şeyden gayrı olanların tümü" deyiminden alıntıdır. Arapça deyim Arapça swy kökünden gelen siwāˀ سواء z "gayrı, diğer" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Arapça sawāˀ سواء z "eşit, eşdeğer, bedel" sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir.

maskara1

Arapça sχr kökünden gelen masχara(t) مسخرة z "1. şaklabanlık, gülünçlük, 2. soytarı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça saχira سَخِرَ z "güldü, şaklabanlık yaptı, alay etti" fiilinin mafˁala(t) vezninde ismi zaman ve mekânıdır.

maskara2

Fransızca ve İngilizce mascara "kozmetikte yüz boyası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca maschera "maske" sözcüğünden alıntıdır.