maske

maserasyon

Fr macération 1. suda bırakarak yumuşatma, 2. tıpta ıslaklık nedeniyle oluşan doku bozulması, rahimde ölen embriyonun uğradığı bozulma Lat maceratio a.a. Lat macerare suda yumuşatmak +(t)ion

masif

Fr massif kütle, kütlevî; som (ahşap) Fr masse kütle +(t)iv° << Lat massa yığın, öbek, kütle

masiva

Ar mā siwāˀ ما سواء zgayrısı, bir şeyden gayrı olanların tümü Ar siwāˀ سواء z [#swy] gayrı, diğer ≈? Ar sawāˀ سواء zeşit, eşdeğer, bedel

maskara1

Ar masχara(t) مسخرة z [#sχr mafˁala(t) iz/m.] 1. şaklabanlık, gülünçlük, 2. soytarı Ar saχira سَخِرَ zgüldü, şaklabanlık yaptı, alay etti

maskara2

Fr/İng mascara kozmetikte yüz boyası İt maschera maske

maske

[ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
masḳara: (İt.) Yüzlük. [ Ahmed Mithat, <1900]
benden bir kat elbise ile bir de yarım maske istedi mask "makyaj için yüze sürülen macun" [ Cumhuriyet - gazete, 1933]
dekoratörler, kostüm mütehassısları, mask ve makiyaj mütehassısları

Fr masque maske ≈ İt maschera/mascara a.a. ≈ OLat masca umacı, cadı, yüzü siyaha boyanmış figür

Not: Birçok kaynakta kökeni Arapçaya dayandırılsa da bu bilgi dayanaksızdır. Lat masca 7. yy'dan itibaren kaydedilmiştir. ● Fransızcadan Türkçeye, dönemin dil kuralları uyarınca, 19. yy'da maska/maske, 20. yy'da mask olmak üzere iki kez alıntılanmıştır. İkinci biçim "kil veya kozmetik malzemeden yapılan yüz kalıbı" ve "sadece ağız ve burunu kapatan maske" anlamında kullanılır.

Benzer sözcükler: mask, maskelemek, maskeli balo

Bu maddeye gönderenler: maskara2


17.08.2020
maskot

Fr mascotte uğur getirdiğine inanılan nesne Prov masco cadı, büyücü

maskülen

Fr masculin eril, erkeksi Lat masculinus a.a. Lat masculus erkek +in°

maslahat

Ar maṣlaḥa(t) مَصْلَحة z [#ṣlḥ mafˁala(t) msd.] iş, umur, meşgale Ar ṣalaḥa صَلَحَ ziyi oldu, sağlandı, (iş) yürüdü

maslahatgüzar

§ Ar maṣlaḥa(t) مَصْلَحة zFa guḏār گُذار zyürüten

maslak

≈ TTü musluk ?