maslahat

maskara1

Ar masχara(t) مسخرة z [#sχr mafˁala(t) iz/m.] 1. şaklabanlık, gülünçlük, 2. soytarı Ar saχira سَخِرَ zgüldü, şaklabanlık yaptı, alay etti

maskara2

Fr/İng mascara kozmetikte yüz boyası İt maschera maske

maske

Fr masque maske ≈ İt maschera/mascara a.a. ≈ OLat masca umacı, cadı, yüzü siyaha boyanmış figür

maskot

Fr mascotte uğur getirdiğine inanılan nesne Prov masco cadı, büyücü

maskülen

Fr masculin eril, erkeksi Lat masculinus a.a. Lat masculus erkek +in°

maslahat

[ Nasırüddin Rabguzi, Kısasü'l-Enbiya, 1310]
Ol dünyā maṣlaḥatın koyğan, Mevlā yarlığığa uyğan [dünya işlerini terk eden, tanrı emrine uyan]... Circis yalavaç [ Ahmed b. Kadı-i Manyas, Gülistan tercümesi, 1429]
bir maṣlaḥati bitürmege tereddüd çekesin, şol ṭarafı iχtiyār it ki kimesne incinmedin ḥāṣıl ola

Ar maṣlaḥa(t) مَصْلَحة z [#ṣlḥ mafˁala(t) msd.] iş, umur, meşgale Ar ṣalaḥa صَلَحَ ziyi oldu, sağlandı, (iş) yürüdü

 sulh

Benzer sözcükler: idare-i maslahat, idare-i maslahatçı

Bu maddeye gönderenler: masala, maslahatgüzar


20.02.2018
maslahatgüzar

§ Ar maṣlaḥa(t) مَصْلَحة zFa guḏār گُذار zyürüten

maslak

≈ TTü musluk ?

mason

Fr maçon/franc-maçon 1. duvarcı, 2. spekülatif masonluk mesleğine mensup kimse << OLat machion duvar işçisi Ger *makjōn yapmak, harç veya hamur karmak << HAvr *meh₂ḱ- (*māḱ-) yoğurmak, şekil vermek, yapmak

masör

Fr masseur masaj yapan Fr masser masaj yapmak +(t)or

masraf

Ar maṣraf مصرف z [#ṣrf mafˁal msd.] harcama, gider Ar ṣarafa harcadı