maslahat

maskara1

Arapça sχr kökünden gelen masχara(t) مسخرة z "1. şaklabanlık, gülünçlük, 2. soytarı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça saχira سَخِرَ z "güldü, şaklabanlık yaptı, alay etti" fiilinin mafˁala(t) vezninde ismi zaman ve mekânıdır.

maskara2

Fransızca ve İngilizce mascara "kozmetikte yüz boyası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca maschera "maske" sözcüğünden alıntıdır.

maske

Fransızca masque "maske" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen maschera veya mascara deyimi ile eş kökenlidir. Bu sözcük Geç Latince masca "umacı, cadı, yüzü siyaha boyanmış figür" sözcüğü ile eş kökenlidir.

maskot

Fransızca mascotte "uğur getirdiğine inanılan nesne" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Provansal dilinde masco "cadı, büyücü" sözcüğünden türetilmiştir.

maskülen

Fransızca masculin "eril, erkeksi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen masculinus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince masculus "erkek" sözcüğünden +in° ekiyle türetilmiştir.

maslahat
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Nasırüddin Rabguzi, Kısasü'l-Enbiya, 1310]
Ol dünyā maṣlaḥatın koyğan, Mevlā yarlığığa uyğan [dünya işlerini terk eden, tanrı emrine uyan]... Circis yalavaç [ Ahmed b. Kadı-i Manyas, Gülistan tercümesi, 1429]
bir maṣlaḥati bitürmege tereddüd çekesin, şol ṭarafı iχtiyār it ki kimesne incinmedin ḥāṣıl ola

Köken

Arapça ṣlḥ kökünden gelen maṣlaḥa(t) مَصْلَحة z "iş, umur, meşgale" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣalaḥa صَلَحَ z "iyi oldu, sağlandı, (iş) yürüdü" fiilinin mafˁala(t) vezninde masdarıdır.

Daha fazla bilgi için sulh maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

idare-i maslahat, idare-i maslahatçı

Bu maddeye gönderenler

masala, maslahatgüzar


20.02.2018
maslahatgüzar

Arapça maṣlaḥa(t) مَصْلَحة z "iş" ve Farsça guḏār گُذار z "yürüten" sözcüklerinin bileşiğidir.

maslak

Türkiye Türkçesi musluk sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

mason

Fransızca maçon veya franc-maçon "1. duvarcı, 2. spekülatif masonluk mesleğine mensup kimse" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince machion "duvar işçisi" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *makjōn "yapmak, harç veya hamur karmak" fiilinden türetilmiştir. Germence fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *meh₂ḱ- (*māḱ-) "yoğurmak, şekil vermek, yapmak" biçiminden evrilmiştir.

masör

Fransızca masseur "masaj yapan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca masser "masaj yapmak" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir.

masraf

Arapça ṣrf kökünden gelen maṣraf مصرف z "harcama, gider" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣarafa "harcadı" fiilinin mafˁal vezninde masdarıdır.