mass

maslahatgüzar

Arapça maṣlaḥa(t) مَصْلَحة z "iş" ve Farsça guḏār گُذار z "yürüten" sözcüklerinin bileşiğidir.

maslak

Türkiye Türkçesi musluk sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

mason

Fransızca maçon veya franc-maçon "1. duvarcı, 2. spekülatif masonluk mesleğine mensup kimse" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince machion "duvar işçisi" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *makjōn "yapmak, harç veya hamur karmak" fiilinden türetilmiştir. Germence fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *meh₂ḱ- (*māḱ-) "yoğurmak, şekil vermek, yapmak" biçiminden evrilmiştir.

masör

Fransızca masseur "masaj yapan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca masser "masaj yapmak" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir.

masraf

Arapça ṣrf kökünden gelen maṣraf مصرف z "harcama, gider" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣarafa "harcadı" fiilinin mafˁal vezninde masdarıdır.

mass
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
mass e.: Sormak [soğurmak]

Köken

Arapça mṣṣ kökünden gelen maṣṣ مصّ z "hafifçe emme, soğurma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça maṣṣa مصّ z "emdi" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

Benzer sözcükler

massetmek


05.11.2014
mastar

Arapça sṭr kökünden gelen misṭar مسطر z "çizgi çizme aleti, cetvel" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça saṭr سطر z "düz çizgi" sözcüğünün mifˁal vezninde alet adııdır.

mastektomi

İngilizce mastectomy "memenin cerrahi işlemle alınması" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1923 Stedman, Amer. tabip.) İngilizce sözcük Eski Yunanca mastós µαστός z "meme" ve Eski Yunanca ektomía "kesip çıkarma" sözcüklerinin bileşiğidir.

master

İngilizce master "1. egemen, usta, efendi, 2. akademik bir rütbe, 3. kopyası çıkartılan asıl" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Fransızca maistre "rütbece üstün kimse, efendi, usta" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince magister "«daha büyük», rütbece üstün kimse, efendi, usta" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince magnus "büyük" sözcüğünün kıyas halidir.

mastı

İtalyanca mastino "kısa bacaklı av köpeği" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Geç Latince mansuetinus "evcil, alıştırılmış" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince mansuescere "evcilleştirmek" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince manus "el" ve Latince suescere, suet- "alışmak" sözcüklerinin bileşiğidir.

mastika

Yunanca mastíχi μαστίχη z "sakız, sakız bitkisi" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca mastiχḗ μαστιχή z "menengiç zamkı veya sakız" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca masáomai μασάομαι z "çiğnemek" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *mendʰ- biçiminden evrilmiştir.