mastar

masdar

Arapça ṣdr kökünden gelen maṣdar مصدر z "1. bir şeyin çıktığı yer, kaynak, köken, model, 2. fiil mastarı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣadara صَدَرَ z "öne çıktı, ileri geldi, kaynaklandı" fiilinin mafˁal vezninde ismi zaman ve mekânıdır.

mastar
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
masṭaret, mısṭaret: Canon geometricus, ad quem rectae lineae ducuntur [düz hat çizmek için cetvel]. [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
mıstar: (... Cedvel tahtasına pek denilmiyor. Taşçı cedveline mıstar denilir.)

Köken

Arapça sṭr kökünden gelen misṭar مسطر z "çizgi çizme aleti, cetvel" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça saṭr سطر z "düz çizgi" sözcüğünün mifˁal vezninde alet adııdır.

Daha fazla bilgi için satır1 maddesine bakınız.


22.07.2014