mat1

maşeri

Ar maˁşar معشر z [#ˁşr mafˁal iz/m.] toplum, topluluk, cemiyet, özellikle erkekler cemiyeti

maşlah

Ar maşlaḥ مشلح z [#şlḥ] bir tür kadın cübbesi (Suriye) Ar şalaḥa شلح zsoyundu, giysi çıkardı

maşrapa

Ar mişraba(t) مشربة z [#şrb mifˁala(t) ia.] içecek kabı Ar şaraba شَرَبَ ziçti

maşrık

Ar maşriḳ مشرق z [#şrḳ mafˁil iz/m.] güneşin doğduğu yer, doğu Ar şaraḳa شرق z(güneş) doğdu

maşuk

Ar maˁşūḳ معشوق z [#ˁşḳ mafˁūl mef.] sevilen kimse, sevgili Ar ˁaşiḳa عشق zaşık oldu

mat1

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
varlığum şāhı ol evde oldı māt [ Meninski, Thesaurus, 1680]
māt etm.: perplexum reddere, stupefacere, ad incitas redigere [sersemletmek, şaşırtmak]. māt kalmak: obstupescere, vinci [sersemlemek, yenilmek]

Ar/Fa māt مات zsatranç deyimi Ar māta مات z [#mwt] öldü

 mevt

Not: Batı dillerine satranç terimi olarak Arapçadan geçmiştir. Karş. İng mate "satrançta yenilgi".

Benzer sözcükler: şah mat

Bu maddeye gönderenler: matador


09.08.2017
mat2

Fr mat kederli, donuk, cilasız ?

mat3

İng mat yer yaygısı, şilte Fr matte a.a. << OLat natta/*matta yaygı

matador

İsp matador 1. öldüren, 2. boğa güreşinde hayvana son darbeyi vuran kişi İsp matar öldürmek +(t)or Ar māt مات zölüm

matah

Ar matāˁ متاع zticari eşya

matara

Ar maṭara(t) مَطَرَة z [#mṭr] tulum, kırba Aram maṭartā מַטַרְתָא z [#nṭr] kese, cüzdan; zindan (Kaynak: Fraenkel sf. 209, Jastrow sf. 770.)