matrah

matiz

Yun méthystos/máthisos μάθυσος zsarhoş << EYun methystḗs μεθυστής za.a. EYun methýskō μεθύσκω zsarhoş olmak +t° EYun methý μεθύ zmayalanmış içki, şarap << HAvr *médʰu mayalanmış içki

matkap

Ar miṯḳab مثقب z [#s̠ḳb mifˁal ia.] delgeç, delme aracı Ar ṯaḳaba ثقب zdeldi

matla

Ar maṭlaˁ مَطْلَع z [#ṭlˁ mafˁal iz/m.] 1. doğum yeri, doğu, yıldızların ve güneşin doğum yeri, 2. şiirde gazelin ilk mısraı Ar ṭalaˁa طَلَعَ zdoğdu, belirdi

matlup

Ar maṭlūb مطلوب z [#ṭlb mafˁūl mef.] istenen, talep edilen, dilek Ar ṭalaba istedi, talep etti

matmazel

Fr mademoiselle genç hanımefendi Fr demoiselle genç kız << OLat dominicella [küç.] bayancık Lat domina ev sahibesi, hanım +ell°

matrah

[ Mehmed Bahaeddin (Toven), Yeni Türkçe Lugat, 1924]
matrah: Mahal, mevki; bir şey atılan yer. YO: "vergi tarhına esas olan meblağ, üzerinden vergi kesilen tutar" [ Cumhuriyet - gazete, 1930]
veraset ve intikal vergisine matrah ittihaz olunur

Ar maṭraḥ مَطْرَح z [#ṭrḥ mafˁal msd.] 1. atılan şey, atkı, atış, 2. yere serilen yaygı veya minder Ar ṭaraḥa طَرَحَ zattı, çıkardı

 tarh

Not: Vergi terimi olarak kullanımı 20. yy Türkçesine özgü olup, Arapça gramere göre açıklanması zordur. • İt materasso > Fr materasse > İng mattress "yaygı, yer yatağı" Arapça sözcüğün özgün anlamından alıntıdır.


26.05.2019
matrak

Ar miṭrāḳ مطراق z [#ṭrḳ mifˁāl ia.] davul tokmağı, hallaç değneği Ar ṭaraḳa طرق zdövdü, davul çaldı

matriarkal

Fr matriarcal anaerkil Lat mater ana << HAvr *méh₂tēr (*mā́tēr) a.a.

matriks

YLat matrix içi boş kalıp, matematikte matriks Lat matrix, matric- rahim

matris

Fr matrice YLat matrix rahim

matruş

Ar *matrūş متروش z [mafˁūl ] tıraş edilmiş Fa tarāş تراش ztıraş