matrak

matkap

Ar miṯḳab مثقب z [#s̠ḳb mifˁal ia.] delgeç, delme aracı Ar ṯaḳaba ثقب zdeldi

matla

Ar maṭlaˁ مَطْلَع z [#ṭlˁ mafˁal iz/m.] 1. doğum yeri, doğu, yıldızların ve güneşin doğum yeri, 2. şiirde gazelin ilk mısraı Ar ṭalaˁa طَلَعَ zdoğdu, belirdi

matlup

Ar maṭlūb مطلوب z [#ṭlb mafˁūl mef.] istenen, talep edilen, dilek Ar ṭalaba istedi, talep etti

matmazel

Fr mademoiselle genç hanımefendi Fr demoiselle genç kız << OLat dominicella [küç.] bayancık Lat domina ev sahibesi, hanım +ell°

matrah

Ar maṭraḥ مَطْرَح z [#ṭrḥ mafˁal msd.] 1. atılan şey, atkı, atış, 2. yere serilen yaygı veya minder Ar ṭaraḥa طَرَحَ zattı, çıkardı

matrak

"değnek, sopa" [ anon., Kitâb Fi'l-Fıkh Bi'l-Lisâni't-Türkî, <1421]
[ Hamit Zübeyr & İshak Refet, Anadilden Derlemeler, 1932]
matrak (Isparta): latife, alay.

Ar miṭrāḳ مطراق z [#ṭrḳ mifˁāl ia.] davul tokmağı, hallaç değneği Ar ṭaraḳa طرق zdövdü, davul çaldı

 tarik

Not: İki anlam arasındaki ilişki açıklanmaya muhtaçtır.

Benzer sözcükler: matrakçı


30.08.2017
matriarkal

Fr matriarcal anaerkil Lat mater ana << HAvr *méh₂tēr (*mā́tēr) a.a.

matriks

YLat matrix içi boş kalıp, matematikte matriks Lat matrix, matric- rahim

matris

Fr matrice YLat matrix rahim

matruş

Ar *matrūş متروش z [mafˁūl ] tıraş edilmiş Fa tarāş تراش ztıraş

matruşka

Rus matryoşka матрёшка z [küç.] içiçe geçen Rus bebekleri Rus Matryona Матрёна zbir kadın adı Lat matrona hanımefendi Lat *méh₂tēr (*mā́tēr) anne << HAvr *méh₂tēr (*mā́tēr) a.a.