matris

matmazel

Fr mademoiselle genç hanımefendi Fr demoiselle genç kız << OLat dominicella [küç.] bayancık Lat domina ev sahibesi, hanım +ell°

matrah

Ar maṭraḥ مَطْرَح z [#ṭrḥ mafˁal msd.] 1. atılan şey, atkı, atış, 2. yere serilen yaygı veya minder Ar ṭaraḥa طَرَحَ zattı, çıkardı

matrak

Ar miṭrāḳ مطراق z [#ṭrḳ mifˁāl ia.] davul tokmağı, hallaç değneği Ar ṭaraḳa طرق zdövdü, davul çaldı

matriarkal

Fr matriarcal anaerkil Lat mater ana << HAvr *méh₂tēr (*mā́tēr) a.a.

matriks

YLat matrix içi boş kalıp, matematikte matriks Lat matrix, matric- rahim

matris

[ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
matris: 1. Dizilmiş harflerin özel bir mukavva üzerine alınan kalıbı. 2. Dizme makinalarında harf kalıbı.

Fr matrice YLat matrix rahim

 matriks


01.01.2011 den önce
matruş

Ar *matrūş متروش z [mafˁūl ] tıraş edilmiş Fa tarāş تراش ztıraş

matruşka

Rus matryoşka матрёшка z [küç.] içiçe geçen Rus bebekleri Rus Matryona Матрёна zbir kadın adı Lat matrona hanımefendi Lat *méh₂tēr (*mā́tēr) anne << HAvr *méh₂tēr (*mā́tēr) a.a.

matuf

Ar maˁṭūf معطوف z [#ˁṭf mafˁūl mef.] 1. eğilen, dönen, 2. gramerde tamlanan Ar ˁaṭafa عطف zeğildi, yöneldi

maun

Fr mahogon İng mahogany tropik Amerika'ya özgü bir ağaç İsp magon/mahogon a.a. Karib maga

maval

Ar mawwāl موّال z [#mwl faˁˁāl mesl.] şarkı söyleyerek dolaşan dilenci, dilenci şarkısı