matruş

matrah

Ar maṭraḥ مَطْرَح z [#ṭrḥ mafˁal msd.] 1. atılan şey, atkı, atış, 2. yere serilen yaygı veya minder Ar ṭaraḥa طَرَحَ zattı, çıkardı

matrak

Ar miṭrāḳ مطراق z [#ṭrḳ mifˁāl ia.] davul tokmağı, hallaç değneği Ar ṭaraḳa طرق zdövdü, davul çaldı

matriarkal

Fr matriarcal anaerkil Lat mater ana << HAvr *méh₂tēr (*mā́tēr) a.a.

matriks

YLat matrix içi boş kalıp, matematikte matriks Lat matrix, matric- rahim

matris

Fr matrice YLat matrix rahim

matruş

[ Asım Ef., Burhan-ı Katı terc., 1797]
tulungī [Fa:]: (...) kart ve geç irisi matrūş ve sefih ve erāzilden kināye olunur [ Ahmed Rasim, Şehir Mektupları, 1897]
kelle matrūş, üzerinde on tel püsküllü kalıpsız fes.

Ar *matrūş متروش z [mafˁūl ] tıraş edilmiş Fa tarāş تراش ztıraş

 tıraş

Not: Fa tıraş sözcüğünden Arapça mefˁūl vezninde türetilmiş uydurma türevdir.


03.06.2015
matruşka

Rus matryoşka матрёшка z [küç.] içiçe geçen Rus bebekleri Rus Matryona Матрёна zbir kadın adı Lat matrona hanımefendi Lat *méh₂tēr (*mā́tēr) anne << HAvr *méh₂tēr (*mā́tēr) a.a.

matuf

Ar maˁṭūf معطوف z [#ˁṭf mafˁūl mef.] 1. eğilen, dönen, 2. gramerde tamlanan Ar ˁaṭafa عطف zeğildi, yöneldi

maun

Fr mahogon İng mahogany tropik Amerika'ya özgü bir ağaç İsp magon/mahogon a.a. Karib maga

maval

Ar mawwāl موّال z [#mwl faˁˁāl mesl.] şarkı söyleyerek dolaşan dilenci, dilenci şarkısı

mavera

Ar mā warāˀ ما وراء zardında veya ötesinde olan Ar warāˀ وراء z [#wry] öte, ard, arka (edat)