maveraünnehir

matruşka

Rus matryoşka матрёшка z [küç.] içiçe geçen Rus bebekleri Rus Matryona Матрёна zbir kadın adı Lat matrona hanımefendi Lat mater anne << HAvr *māter- a.a.

matuf

Ar maˁṭūf معطوف z [#ˁṭf mafˁūl mef.] 1. eğilen, dönen, 2. gramerde tamlanan Ar ˁaṭafa عطف zeğildi, döndü

maun

Fr mahogon İng mahogany tropik Amerika'ya özgü bir ağaç İsp magon/mahogon a.a. Karib maga

maval

Ar mawwāl موّال z [#mwl faˁˁāl mesl.] şarkı söyleyerek dolaşan dilenci, dilenci şarkısı

mavera

Ar mā warāˀ ما وراء zardında veya ötesinde olan Ar warāˀ وراء z [#wry] öte, ard, arka (edat)

maveraünnehir

[ <1400]

Ar māwarāu'n-nahr 1. nehrin ötesi, 2. İslam dünyasında Amu Derya nehirinin ötesi, Transoxania

 mavera, nehir

Not: Osmanlı dünyası açısında Maveraünnehr, "Fırat'ın ötesi" yani Mezopotamya anlamında da kullanılmıştır.


20.03.2015
mavi

Ar māˀī/māwī ماوى z [nsb.] su gibi, su rengi, mavi Ar māˀ ماء z [#mwh] su

mavna

≈ Ar maˁūna معونة z(Mısır lehçesinde) bir tür geniş gövdeli tekne ?

mavra

Yun mávros μαύρος zkara, koyu renk, esmer << EYun amaurós αμαυρός zkaranlık

mavzer

marka Mauser silah markası öz Paul von Mauser Alman mucit ve sanayici (1838-1914)

maya

Fa māya مايه zöz, hammadde, maya, sermaye << OFa mādak madde, hammadde