mebzul

me

onom koyun sesi

meal

Ar maˀāl مآل z [#Awl mafˁal msd.] dönüş, çeviri, bir sözü başka şekilde ifade etme Ar āla آل zdöndü, geri geldi

mebde

Ar mabdaˀ مبداء z [#bdA mafˁal iz/m.] başlama yeri, orijin, köken Ar badaˀa بَدَأَ zbaşladı

meblağ

Ar mablaġ مبلغ z [#blġ mafˁal msd.] varılan yer, tutar, toplam Ar balaġa بَلَغَ zulaştı, erdi

mebus

Ar mabˁūṯ مبعوث z [#bˁs̠ mafˁūl mef.] gönderilmiş kişi, delege, elçi Ar baˁaṯa بَعَثَ z1. gönderdi, delege etti, 2. diriltti

mebzul

[ Evliya Çelebi, Seyahatname, <1683]
şeb u rūz niˁmeti amme-i nāsa mebẕūldür [gece gündüz nimeti halka saçılıdır]

Ar mabḏūl مبذول z [#bḏl mafˁūl mef.] cömertçe verilen, saçılan Ar baḏala بَذَلَ zcömertçe harcadı, saçtı, kurban etti

Bu maddeye gönderenler: müptezel


09.12.2014
mecal

Ar macāl مجال z [#cwl mafˁal iz/m.] 1. dolaşım alanı, oyun sahası, arena, 2. kapsam, güç, takat Ar cāla جَالَ zdöndü, dolaştı

mecaz

Ar macāz مجاز z [#cwz mafˁal iz/m.] 1. geçit, köprü, 2. asıl anlamından başka anlamda kullanılan söz Ar cāza جَازَ zkarşıya geçti

mecbur

Ar macbūr مجبور z [#cbr mafˁūl mef.] 1. kaynaştırılmış (kemik), 2. zorla yapıştırılmış veya bir araya getirilmiş, zorlanık Ar cabara جبر zzorladı, güç gösterdi

meccanen

Ar maccānan مجّاناً z [zrf.] bedava olarak Ar maccān مجّان z [#mcn] bedava, karşılıksız +an Aram mggānā מגנא za.a. ≈ Akad magānnu a.a.

mecelle

Ar macalla(t) مجلّة z [#cll mr.] rulo şeklinde kitap, volüm, her türlü kitap Aram məgīllāth מְגִילָּת za.a. (Kaynak: Jastrow sf. 729.)Aram gallā גַּלָּא zyığın, yığılma, üst üste binme