mecal

meal

Ar maˀāl مآل z [#Awl mafˁal msd.] dönüş, çeviri, bir sözü başka şekilde ifade etme Ar āla آل zdöndü, geri geldi

mebde

Ar mabdaˀ مبداء z [#bdA mafˁal iz/m.] başlama yeri, orijin, köken Ar badaˀa بَدَأَ zbaşladı

meblağ

Ar mablaġ مبلغ z [#blġ mafˁal msd.] varılan yer, tutar, toplam Ar balaġa بَلَغَ zulaştı, erdi

mebus

Ar mabˁūṯ مبعوث z [#bˁs̠ mafˁūl mef.] gönderilmiş kişi, delege, elçi Ar baˁaṯa بَعَثَ z1. gönderdi, delege etti, 2. diriltti

mebzul

Ar mabḏūl مبذول z [#bḏl mafˁūl mef.] cömertçe verilen, saçılan Ar baḏala بَذَلَ zcömertçe harcadı, saçtı, kurban etti

mecal

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
teslīm oldum kalmadı ayruk mecāl [artık gücüm kalmadı] [ Hoca Sa'deddin Ef., Tacü't-Tevârih, 1574]
ḳıtāle mecāl bulmayup [savaşmaya güç bulmayıp]

Ar macāl مجال z [#cwl mafˁal iz/m.] 1. dolaşım alanı, oyun sahası, arena, 2. kapsam, güç, takat Ar cāla جَالَ zdöndü, dolaştı

 cevelan


28.04.2015
mecaz

Ar macāz مجاز z [#cwz mafˁal iz/m.] 1. geçit, köprü, 2. asıl anlamından başka anlamda kullanılan söz Ar cāza جَازَ zkarşıya geçti

mecbur
Connection not found. Error Code (SQLSTATE[HY000] [1040] Too many connections)