medeniyet

meç2

Fr mèche fitil, saç tutamı << OLat micca lamba fitili

meçhul

Ar machūl مجهول z [#chl mafˁūl mef.] bilinmeyen Ar cahala جَهَلَ zbilmedi

medar

Ar madār مَدار z [#dwr mafˁal msd.] 1. döngü, yörünge, 2. etrafında dönülen şey, eksen, 3. dönülen yer, göz çukuru Ar dāra دَارَ zdöndü

meddah

Ar maddāḥ مدّاح z [#mdh faˁˁāl mesl.] medhedici, övgü düzen Ar madaḥa مَدَح zövdü

medeni

Ar madanī مدنى z [#mdn nsb.] kentli, özel olarak Medine'li Ar madīna(t) مدينة zkent, devlet

medeniyet

YO: [ Arşiv Belg. Göre Osmanlı'da Gösteri Sanatları, 1840]
menāfiˁ-i terbiye ve medeniyyeti müstelzim bir mādde [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
medenīyet: Şehrīlik, terakki, temeddün

Ar madanī مدنى zşehirli

Not: Fr civilisation karşılığı olarak 19. yy ortalarında kullanıma girmiş Yeni Osmanlıca sözcüktür.


23.03.2018
medet

Ar madad مَدَد z [#mdd faˁal msd.] el uzatma, yardım Ar madda مَدَّ zuzadı

medfun

Ar madfūn مدفون z [#dfn mafˁūl mef.] gömülmüş Ar dafana دفن zgömdü

medhal

Ar madχal مَدْخَل z [#dχl mafˁal iz/m.] 1. giriş, dahil olma (masdar), 2. giriş yeri, kapı (ismi mekân) Ar daχala دَخَلَ zgirdi

medikal

Fr médical tıbba ilişkin Lat medicus hekim +al° Lat mederi ilgilenmek, kaygılanmak, tedavi etmek +ic° << HAvr *med- gerekeni yapmak

medine

Ar madīna(t) مدينة z [#mdn mafˁila(t) ] 1. yargı çevresi, hüküm alanı, 2. kent, kent devleti, Yun pólis karşılığı Aram mədīnā/mədīnthā מדינא/מדינתא z [#dyn] a.a. Aram dīn דִּין zyargılama, hükmetme