medyun

medrese

Arapça drs kökünden gelen madrasa(t) مدرسة z "ders yeri, okul" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça darasa درس z "öğrendi, ders gördü" fiilinin mafˁala(t) vezninde ismi zaman ve mekânıdır.

medüz

Fransızca méduse "denizanası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca Medoúsa μεδούσα z "mitolojide yılan saçlı tanrıça" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca médō μέδω z "gözkulak olmak, yol göstermek, vesayet etmek, kayırmak" fiilinden +ousa ekiyle türetilmiştir.

medya

İngilizce media "araçlar, özellikle basın ve yayın araçları" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince media "araçlar, aracılar" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince medium "aradaki şey, araç" sözcüğünün çoğuludur.

medyatik

Türkiye Türkçesi medya sözcüğünden türetilmiştir.

medyum

Yeni Latince medium "ruh çağırmada aracı olan kimse" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Emanuel Swedenborg İsv. teosofist (1688-1772).) Latince sözcük Latince medium "aradaki şey, araç, aracı" sözcüğünden alıntıdır.

medyun
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
medyūn: Debitor. Medyūn olmak: Debere.

Köken

Arapça dyn kökünden gelen madyūn مديون z "borçlanan, borçlu" sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için düyun maddesine bakınız.


04.09.2014
mefhum

Arapça fhm kökünden gelen mafhūm مَفهوم z "anlaşılan, fehmedilen, anlam" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fahama فَهَمَ z "anladı" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

mefkûre

Arapça fkr kökünden gelen mafkūr مفكور z "düşünülen, düşünce" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça fakara فَكَرَ z "düşündü, fikir yürüttü" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

mefluç

Arapça flc kökünden gelen maflūc مفلوج z "felç geçiren, felçli" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça falica فلج z "felç oldu" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

mefruşat

Arapça frş kökünden gelen mafrūş مفروش z "1. yayılmış ya da serilmiş, 2. yaygı, kilim, döşek" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça faraşa فرش z "yaydı, (örtü veya yatak) serdi" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır. Bu sözcük Arapça firāş veya farşa(t) فراش/فرشة z "yatak, döşek, yaygı" sözcüğü ile eş kökenlidir. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen pərāsā פרסא z sözcüğü ile eş kökenlidir.

mefruz

Arapça frḍ kökünden gelen mafrūḍ مفروض z "farz kılınmış, farz kabul edilen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faraḍa فَرَضَ z "gerektirdi" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.