megaloman

mefruz

Ar mafrūḍ مفروض z [#frḍ mafˁūl mef.] farz kılınmış, farz kabul edilen Ar faraḍa فَرَضَ zgerektirdi

meftun

Ar maftūn مفتون z [#ftn mafˁūl mef.] yanmış, baştan çıkmış Ar fatana فَتَنَ zyaktı

meful

Ar mafˁūl مفعول z [#fˁl mafˁūl mef.] edilen, edilgen, pasif Ar faˁala فَعَلَ zetti, eyledi

mega+

Fr méga+/mégalo+ İng mega+/megalo+ [bileşik adlarda] 1. büyük, 2. bir ölçü biriminin milyon katı EYun mégas/megálos μέγας/μεγάλος zbüyük << HAvr *méǵh₂s (*méǵas) a.a.

megafon

Fr mégaphone ses yükseltici

megaloman

[ Hüseyin Rahmi Gürpınar, <1930]
şeamet saçan bu megalomani hastalığı [ Cumhuriyet - gazete, 1932]
katilinin ne megaloman ne de itisafi [kriminel] bir manyak

Fr mégalomane İng megalomaniac

 mega+, mani3

Not: Psikoloji deyimi olarak ilk kez 1890'da İngilizcede kaydedilmiştir.

Benzer sözcükler: megalomani


03.12.2015
megapol

Fr mégapole azmanşehir § EYun mégas μέγας zbüyük EYun pólis πόλις zkent

megaron

EYun mégaron μέγαρον zsaray, bir tür törensel zindan ≈ İbr məˁārā מְעָרָה z [#ˁwr] mağara

meğer

Fa magar مگر zdeğil ise, olmaya ki Fa ma agar مه أگر z

mehabet

Ar mahāba(t) مهابة z [#hyb mafˁala(t) msd.] korkunçluk, heybet Ar hāba هَابَ zkorktu

mehaz

Ar maˀχaḏ مأخذ z [#aχḏ mafˁal iz/m.] bir şeyin alındığı yer, kaynak Ar aχaḏa أَخَذَ zaldı, ahzetti