megaron

meful

Ar mafˁūl مفعول z [#fˁl mafˁūl mef.] edilen, edilgen, pasif Ar faˁala فَعَلَ zetti, eyledi

mega+

Fr méga+/mégalo+ İng mega+/megalo+ [bileşik adlarda] 1. büyük, 2. bir ölçü biriminin milyon katı EYun mégas/megálos μέγας/μεγάλος zbüyük << HAvr *méǵh₂s (*méǵas) a.a.

megafon

Fr mégaphone ses yükseltici

megaloman

Fr mégalomane İng megalomaniac

megapol

Fr mégapole azmanşehir § EYun mégas μέγας zbüyük EYun pólis πόλις zkent

megaron

[ Milliyet - gazete, 1983]
Megaron tipi evler

EYun mégaron μέγαρον zsaray, bir tür törensel zindan ≈ İbr məˁārā מְעָרָה z [#ˁwr] mağara

 mağara

Not: Lewy Fremdwörter 93-94, É. Masson Recherches 88 Yunanca sözcüğün bir Sami dilinden alıntı olduğunu belirtirler. Chant sf. 674 tereddüt ifade eder. • Anlam evrimi için karş. Fa sarāy ve Alm Halle "1. mağara, 2. hükümdar konutu".


13.03.2018
meğer

Fa magar مگر zdeğil ise, olmaya ki Fa ma agar مه أگر z

mehabet

Ar mahāba(t) مهابة z [#hyb mafˁala(t) msd.] korkunçluk, heybet Ar hāba هَابَ zkorktu

mehaz

Ar maˀχaḏ مأخذ z [#aχḏ mafˁal iz/m.] bir şeyin alındığı yer, kaynak Ar aχaḏa أَخَذَ zaldı, ahzetti

mehdi

Ar mahdi مَهْدٕ z [#hdy mafˁūl mef.] 1. yol gösterilmiş olan, doğru yola giden, 2. İslam inancında kıyametten önce gelecek olan önder Ar hadā هَدَا zyol gösterdi, kılavuz oldu

mehel

Ar maḥall [#ḥll mafˁal iz/m.] yer