melamin

mektup

Arapça ktb kökünden gelen maktūb مكتوب z "yazılmış, yazı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kataba كَتَبَ z "yazdı" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

mel mel

Türkiye Türkçesi melul melul "üzgün ve sessiz (bakmak)" deyiminden evrilmiştir.

melaike

Arapça mlk kökünden gelen malāˀik veya malāˀika(t) ملائكة z "melekler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça malak ملك z sözcüğünün faˁāˀila(t) vezninde çoğuludur.

melal

Arapça mll kökünden gelen malāl ملال z "keder, üzüntü" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça malla مَلَّ z "bezdi, kederlendi" fiilinin faˁāl vezninde türevidir.

melami

Arapça malāmī veya malāmatī ملامى/ملامتى z "ayıpçı, 9. yy'da Horasan'da doğan bir sufi hareketi ve bunun mensubu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça lwm kökünden gelen malāma(t) ملامة z "ayıplama, ayıp, rezil" sözcüğünün nisbet halidir. Bu sözcük Arapça lāma لَامَ z "ayıpladı, takbih etti" fiilinin mafˁala(t) vezninde masdarıdır.

melamin
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cemiyeti Tıbbiyei Osmaniye, Lugat-i Tıbbiye, 1873]
Melamine [Fr.]: melamin [ Milliyet - gazete, 1961]
toz halinde bakalit, melaminik reçine

Köken

Fransızca ve İngilizce melamine "bir tür sentetik reçine" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca Melamin "bir kimyasal kristal" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1834 J. Liebig, Alm. kimyacı.) Bu sözcük Almanca Melam "sülfosiyanid amonyumun damıtılmasıyla elde edilen kimyasal madde" sözcüğünden +in° ekiyle türetilmiştir. (İlk kullanımı: 1834 J. Liebig.)

Daha fazla bilgi için amin maddesine bakınız.

Ek açıklama

1967'de Altıntel Melamin fabrikasının ürettiği melamin sofra takımlarıyla Türkiye'de yaygınlık kazanmıştır.


13.01.2018
melan(o)+

Fransızca mélano+ veya İngilizce melano+ "[bileşik adlarda] siyah" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen mélas, melan- μέλας, μελαν- z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *melh₂- (*mel-) biçiminden evrilmiştir.

melanet

Arapça lˁn kökünden gelen malˁana(t) ملعنة z "lanetli yer veya şey" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça laˁana لعن z "lanetledi" fiilinin mafˁala(t) vezninde ismi zaman ve mekânıdır.

melankoli

Fransızca mélancholie "kara sevda" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca melanχolía μελανχολία z "eski tıpta kara safranın artmasından ileri geldiği düşünülen hastalık, kara sevda" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca melanχolḗ μελανχολή z "kara safra" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca mélas, melan- μέλας, μελαν- z "kara" ve Eski Yunanca χolḗ χολή z "safra" sözcüklerinin bileşiğidir.

melanoma

Yeni Latince melanoma "deride siyah renkli ur, bu urun yol açtığı kanser türü" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: y. 1830 Carswell, İng. tabip.) Latince sözcük Eski Yunanca melanóō "kararmak" fiilinden +ma(t) ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca mélas, melan- μέλας, μελαν- z "kara" sözcüğünden türetilmiştir.

melanurya

Yeni Yunanca melanúria μελανούρια z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca melanúrion μελανούριον z "karakuyruk, karagöz cinsinden kuyruğu kara lekeli balık, sparus melanurus" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Yeni Yunanca ve Eski Yunanca mélas, melan- μέλας, μελαν- z "kara" ve Yeni Yunanca ve Eski Yunanca urá ουρά z "kuyruk" sözcüklerinin bileşiğidir.