meleke

melanurya

Yeni Yunanca melanúria μελανούρια z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca melanúrion μελανούριον z "karakuyruk, karagöz cinsinden kuyruğu kara lekeli balık, sparus melanurus" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Yeni Yunanca ve Eski Yunanca mélas, melan- μέλας, μελαν- z "kara" ve Yeni Yunanca ve Eski Yunanca urá ουρά z "kuyruk" sözcüklerinin bileşiğidir.

melas

Fransızca mélasse "şeker şerbeti, pekmez" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Portekizce melaço "«ballaşmış», şeker şerbeti, pekmez" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince mel "bal" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *mélit "bal" kökünden türetilmiştir.

melbusat

Arapça lbs kökünden gelen malbūs ملبوس z "giyilen, giysi" sözcüğünden +āt ekiyle türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça labasa لبس z "giydi" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

melce

Arapça lcA kökünden gelen malcaˀ مَلْجَأ z "sığınma yeri, sığınak" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça lacaˀa لَجَأَ z "sığındı" fiilinin mafˁal vezninde ismi zaman ve mekânıdır.

melek

Arapça mlk kökünden gelen malak ملك z "bir tür tanrısal varlık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice lAk kökünden gelen məlˀāk מַלְאך z "elçi, haberci" sözcüğünden alıntıdır.

meleke
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Kınalızade Ali Ef., Ahlâk-ı Alâî, 1564]

Köken

Arapça mlk kökünden gelen malaka(t) ملكة z "1. sahip olunan şey, edinim, 2. erdem, haslet, karakter" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça malaka ملك z "sahip idi" fiilinin faˁala(t) vezninde türevidir.

Daha fazla bilgi için mülk maddesine bakınız.


30.08.2017
melekût

Arapça malakūt ملكوت z "semavat" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlk kökünden gelen maləkūth מַלְכוּת z "krallık, devlet" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Jastrow, Dict. of the Targumim, Talmud Bavli etc. sf. 791.) Bu sözcük Aramice/Süryanice melekh מֶלֶכ z "kral, melik" sözcüğünden türetilmiştir.

melengiç

Farsça mīnā-vaş "boncuk gibi" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

melez

Farsça malas ملس z "alaca karanlık; ipek ile pamuk karışımı kumaş; karışık soylu, piç" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Arapça mls kökünden gelen malas ملس z "alaca karanlık" sözcüğünden alıntıdır.

melik

Arapça mlk kökünden gelen malīk ملك/مليك z "kral, hükümdar" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlk kökünden gelen aynı anlama gelen melekh, meləkhā מלכא z sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük İbranice aynı anlama gelen melekh מלכ z sözcüğü ile eş kökenlidir. İbranice sözcük Akatça aynı anlama gelen maliku sözcüğü ile eş kökenlidir. )

melisa

Yeni Yunanca ve Eski Yunanca mélissa μέλισσα z "hoş kokulu bir bitki, oğul otu" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca ve Eski Yunanca méli μέλι z "bal" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *mélit kökünden türetilmiştir.