melisa

meleke

Arapça mlk kökünden gelen malaka(t) ملكة z "1. sahip olunan şey, edinim, 2. erdem, haslet, karakter" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça malaka ملك z "sahip idi" fiilinin faˁala(t) vezninde türevidir.

melekût

Arapça malakūt ملكوت z "semavat" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlk kökünden gelen maləkūth מַלְכוּת z "krallık, devlet" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Jastrow, Dict. of the Targumim, Talmud Bavli etc. sf. 791.) Bu sözcük Aramice/Süryanice melekh מֶלֶכ z "kral, melik" sözcüğünden türetilmiştir.

melengiç

Farsça mīnā-vaş "boncuk gibi" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

melez

Farsça malas ملس z "alaca karanlık; ipek ile pamuk karışımı kumaş; karışık soylu, piç" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Arapça mls kökünden gelen malas ملس z "alaca karanlık" sözcüğünden alıntıdır.

melik

Arapça mlk kökünden gelen malīk ملك/مليك z "kral, hükümdar" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlk kökünden gelen aynı anlama gelen melekh, meləkhā מלכא z sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük İbranice aynı anlama gelen melekh מלכ z sözcüğü ile eş kökenlidir. İbranice sözcük Akatça aynı anlama gelen maliku sözcüğü ile eş kökenlidir. )

melisa
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
melisa otu: Oğul otu nevinden.

Köken

Yunanca ve Eski Yunanca mélissa μέλισσα z "hoş kokulu bir bitki, oğul otu" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yunanca ve Eski Yunanca méli μέλι z "bal" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *mélit kökünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için melas maddesine bakınız.


28.11.2014
melodi

Fransızca mélodie sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca melōidía µελῳδία z "şarkı söyleme" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca mélos μέλος z "şarkı" ve Eski Yunanca aeídeō ἀείδεω z "söyleme, ırlama" sözcüklerinin bileşiğidir.

melodram

Fransızca mélodrame "şarkılı tiyatro, müzikal oyun" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1770 Fr.) Fransızca sözcük Eski Yunanca mélos μέλος z "şarkı" ve Eski Yunanca dráma δράμα z "tiyatro" sözcüklerinin bileşiğidir.

melon

Fransızca chapeau melon "1880'li yıllardan itibaren moda olan kavun şeklinde şapka" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca melon "kavun" sözcüğünden türetilmiştir. (NOT: Bu sözcük Eski Yunanca mēlopépon μηλοπέπον z "kavun" sözcüğünden alıntıdır. ) Yunanca sözcük Eski Yunanca mḗlon μήλον z "her çeşit meyve, özellikle elma" sözcüğünden alıntıdır.

meltem

İtalyanca mal tempo "kötü hava" deyiminden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

meluf

Arapça Alf kökünden gelen maˀlūf مألوف z "alışmış, ülfet edinmiş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça alifa أَلِفَ z "uydu, alıştı, evcilleşti" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.