melon

melez

Farsça malas ملس z "alaca karanlık; ipek ile pamuk karışımı kumaş; karışık soylu, piç" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Arapça mls kökünden gelen malas ملس z "alaca karanlık" sözcüğünden alıntıdır.

melik

Arapça mlk kökünden gelen malīk ملك/مليك z "kral, hükümdar" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlk kökünden gelen aynı anlama gelen melekh, meləkhā מלכא z sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük İbranice aynı anlama gelen melekh מלכ z sözcüğü ile eş kökenlidir. İbranice sözcük Akatça aynı anlama gelen maliku sözcüğü ile eş kökenlidir. )

melisa

Yeni Yunanca ve Eski Yunanca mélissa μέλισσα z "hoş kokulu bir bitki, oğul otu" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca ve Eski Yunanca méli μέλι z "bal" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *mélit kökünden türetilmiştir.

melodi

Fransızca mélodie sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca melōidía µελῳδία z "şarkı söyleme" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca mélos μέλος z "şarkı" ve Eski Yunanca aeídeō ἀείδεω z "söyleme, ırlama" sözcüklerinin bileşiğidir.

melodram

Fransızca mélodrame "şarkılı tiyatro, müzikal oyun" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1770 Fr.) Fransızca sözcük Eski Yunanca mélos μέλος z "şarkı" ve Eski Yunanca dráma δράμα z "tiyatro" sözcüklerinin bileşiğidir.

melon
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1930]
melon şapkayı çıkarıp yaklaşmış ve cüzdanı aşırmış.

Köken

Fransızca chapeau melon "1880'li yıllardan itibaren moda olan kavun şeklinde şapka" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca melon "kavun" sözcüğünden türetilmiştir. (NOT: Bu sözcük Eski Yunanca mēlopépon μηλοπέπον z "kavun" sözcüğünden alıntıdır. ) Yunanca sözcük Eski Yunanca mḗlon μήλον z "her çeşit meyve, özellikle elma" sözcüğünden alıntıdır.

Bu maddeye gönderenler

marmelat


30.07.2013
meltem

İtalyanca mal tempo "kötü hava" deyiminden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

meluf

Arapça Alf kökünden gelen maˀlūf مألوف z "alışmış, ülfet edinmiş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça alifa أَلِفَ z "uydu, alıştı, evcilleşti" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

melul

Arapça mll kökünden gelen malūl ملول z "bezgin, üzgün" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça malla مَلَّ z "bezdi, üzüldü" fiilinin faˁūl vezninde sıfatıdır.

melun

Arapça lˁn kökünden gelen malˁūn ملعون z "lanetlenmiş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça laˁana لعن z "lanetledi" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

mem

İngilizce meme "kültürel aktarım birimi, bulaşıcı fikir veya simge" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1976, Richard Dawkins, İng. etnolog.) İngilizce sözcük Eski Yunanca mîméma "taklit edilen şey" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Eski Yunanca mîméomai μῖμέομαι z "taklit etmek" fiilinden +ma(t) ekiyle türetilmiştir.