meltem

melik

Ar malīk ملك/مليك z [#mlk] kral, hükümdar (≈ Aram melekh, meləkhā מלכא z [#mlk] a.a. ≈ İbr melekh מלכ za.a. ≈ Akad maliku a.a. )

melisa

Yun/EYun mélissa μέλισσα zhoş kokulu bir bitki, oğul otu Yun/EYun méli μέλι zbal HAvr *mélit a.a.

melodi

Fr mélodie EYun melōidía µελῳδία zşarkı söyleme § EYun mélos μέλος zşarkı EYun aeídeō ἀείδεω zsöyleme, ırlama

melodram

Fr mélodrame şarkılı tiyatro, müzikal oyun (İlk kullanım: 1770 Fr.) § EYun mélos μέλος zşarkı EYun dráma δράμα ztiyatro

melon

Fr chapeau melon 1880'li yıllardan itibaren moda olan kavun şeklinde şapka Fr melon kavun (EYun mēlopépon μηλοπέπον zkavun ) EYun mḗlon μήλον zher çeşit meyve, özellikle elma

meltem

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
meltem: Malacia. Windstille auf dem Meer. [denizde rüzgârın kesilmesi?] [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
meltem: Mevsim rüzgârı, mütemadi esen bazı gün doğusu rüzgârları [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
meltem: Her gün bir cihetden esen kara rüzgârları (denizden esenine imbat denir)

~? İt mal tempo kötü hava

 malarya, tempo

Not: Etimolojisi uzun süreden beri tartışıldığı halde çözümlenemeyen sözcüklerdendir. Yun meltémi biçimi Türkçeden alınmıştır. Karş. imbat, fırtına.


05.09.2014
meluf

Ar maˀlūf مألوف z [#Alf mafˁūl mef.] alışmış, ülfet edinmiş Ar alifa أَلِفَ zuydu, alıştı, evcilleşti

melul

Ar malūl ملول z [#mll faˁūl sf.] bezgin, üzgün Ar malla مَلَّ zbezdi, üzüldü

melun

Ar malˁūn ملعون z [#lˁn mafˁūl mef.] lanetlenmiş Ar laˁana لعن zlanetledi

mem

İng meme kültürel aktarım birimi, bulaşıcı fikir veya simge (İlk kullanım: 1976, Richard Dawkins, İng. etnolog.) <? EYun mîméma taklit edilen şey EYun mîméomai μῖμέομαι ztaklit etmek +ma(t)

memalik

Ar mamālik ممالك z [#mlk mafāˁil çoğ.] ülkeler, memleketler Ar mamlaka(t) [t.]