meltem

melik

Arapça mlk kökünden gelen malīk ملك/مليك z "kral, hükümdar" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlk kökünden gelen aynı anlama gelen melekh, meləkhā מלכא z sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük İbranice aynı anlama gelen melekh מלכ z sözcüğü ile eş kökenlidir. İbranice sözcük Akatça aynı anlama gelen maliku sözcüğü ile eş kökenlidir. )

melisa

Yeni Yunanca ve Eski Yunanca mélissa μέλισσα z "hoş kokulu bir bitki, oğul otu" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca ve Eski Yunanca méli μέλι z "bal" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *mélit kökünden türetilmiştir.

melodi

Fransızca mélodie sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca melōidía µελῳδία z "şarkı söyleme" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca mélos μέλος z "şarkı" ve Eski Yunanca aeídeō ἀείδεω z "söyleme, ırlama" sözcüklerinin bileşiğidir.

melodram

Fransızca mélodrame "şarkılı tiyatro, müzikal oyun" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1770 Fr.) Fransızca sözcük Eski Yunanca mélos μέλος z "şarkı" ve Eski Yunanca dráma δράμα z "tiyatro" sözcüklerinin bileşiğidir.

melon

Fransızca chapeau melon "1880'li yıllardan itibaren moda olan kavun şeklinde şapka" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca melon "kavun" sözcüğünden türetilmiştir. (NOT: Bu sözcük Eski Yunanca mēlopépon μηλοπέπον z "kavun" sözcüğünden alıntıdır. ) Yunanca sözcük Eski Yunanca mḗlon μήλον z "her çeşit meyve, özellikle elma" sözcüğünden alıntıdır.

meltem
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
meltem: Malacia. Windstille auf dem Meer. [denizde rüzgârın kesilmesi?] [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
meltem: Mevsim rüzgârı, mütemadi esen bazı gün doğusu rüzgârları [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
meltem: Her gün bir cihetden esen kara rüzgârları (denizden esenine imbat denir)

Köken

İtalyanca mal tempo "kötü hava" deyiminden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

Daha fazla bilgi için malarya, tempo maddelerine bakınız.

Ek açıklama

Etimolojisi uzun süreden beri tartışıldığı halde çözümlenemeyen sözcüklerdendir. Yeni Yunanca meltémi biçimi Türkçeden alınmıştır. Karş. imbat, fırtına.


05.09.2014
meluf

Arapça Alf kökünden gelen maˀlūf مألوف z "alışmış, ülfet edinmiş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça alifa أَلِفَ z "uydu, alıştı, evcilleşti" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

melul

Arapça mll kökünden gelen malūl ملول z "bezgin, üzgün" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça malla مَلَّ z "bezdi, üzüldü" fiilinin faˁūl vezninde sıfatıdır.

melun

Arapça lˁn kökünden gelen malˁūn ملعون z "lanetlenmiş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça laˁana لعن z "lanetledi" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

mem

İngilizce meme "kültürel aktarım birimi, bulaşıcı fikir veya simge" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1976, Richard Dawkins, İng. etnolog.) İngilizce sözcük Eski Yunanca mîméma "taklit edilen şey" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Eski Yunanca mîméomai μῖμέομαι z "taklit etmek" fiilinden +ma(t) ekiyle türetilmiştir.

memalik

Arapça mlk kökünden gelen mamālik ممالك z "ülkeler, memleketler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça mamlaka(t) sözcüğünün mafāˁil vezninde çoğuludur.