melul

melodi

Fransızca mélodie sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca melōidía µελῳδία z "şarkı söyleme" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca mélos μέλος z "şarkı" ve Eski Yunanca aeídeō ἀείδεω z "söyleme, ırlama" sözcüklerinin bileşiğidir.

melodram

Fransızca mélodrame "şarkılı tiyatro, müzikal oyun" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1770 Fr.) Fransızca sözcük Eski Yunanca mélos μέλος z "şarkı" ve Eski Yunanca dráma δράμα z "tiyatro" sözcüklerinin bileşiğidir.

melon

Fransızca chapeau melon "1880'li yıllardan itibaren moda olan kavun şeklinde şapka" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca melon "kavun" sözcüğünden türetilmiştir. (NOT: Bu sözcük Eski Yunanca mēlopépon μηλοπέπον z "kavun" sözcüğünden alıntıdır. ) Yunanca sözcük Eski Yunanca mḗlon μήλον z "her çeşit meyve, özellikle elma" sözcüğünden alıntıdır.

meltem

İtalyanca mal tempo "kötü hava" deyiminden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

meluf

Arapça Alf kökünden gelen maˀlūf مألوف z "alışmış, ülfet edinmiş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça alifa أَلِفَ z "uydu, alıştı, evcilleşti" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

melul
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Şeyhoğlu, Marzubânnâme terc., 1380]
bu sözden pāḏişāh melūl olmış-ıdı [ Ahmed b. Kadı-i Manyas, Gülistan tercümesi, 1429]
ġażab-ıla birkaç katı söz söyledüm, melūl oldı ve bir bucakda oturdı ağladı

Köken

Arapça mll kökünden gelen malūl ملول z "bezgin, üzgün" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça malla مَلَّ z "bezdi, üzüldü" fiilinin faˁūl vezninde sıfatıdır.

Daha fazla bilgi için melal maddesine bakınız.

Ek açıklama

Kusur ve kötülük bildiren faˁūl sıfat vezninde.

Bu maddeye gönderenler

mel mel


25.02.2019
melun

Arapça lˁn kökünden gelen malˁūn ملعون z "lanetlenmiş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça laˁana لعن z "lanetledi" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

mem

İngilizce meme "kültürel aktarım birimi, bulaşıcı fikir veya simge" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1976, Richard Dawkins, İng. etnolog.) İngilizce sözcük Eski Yunanca mîméma "taklit edilen şey" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Eski Yunanca mîméomai μῖμέομαι z "taklit etmek" fiilinden +ma(t) ekiyle türetilmiştir.

memalik

Arapça mlk kökünden gelen mamālik ممالك z "ülkeler, memleketler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça mamlaka(t) sözcüğünün mafāˁil vezninde çoğuludur.

memat

Arapça mwt kökünden gelen mamāt مَمَات z "ölüm, ölme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça māta مَاتَ z "öldü" fiilinin mafˁal vezninde masdarıdır.

memba

Arapça nbˁ kökünden gelen manbaˁ منبع z "kaynak" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nabaˁa نبع z "(su) kaynayarak yeryüzüne çıktı, fışkırarak aktı" fiilinin mafˁal vezninde ismi zaman ve mekânıdır.