memalik

meltem

İtalyanca mal tempo "kötü hava" deyiminden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

meluf

Arapça Alf kökünden gelen maˀlūf مألوف z "alışmış, ülfet edinmiş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça alifa أَلِفَ z "uydu, alıştı, evcilleşti" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

melul

Arapça mll kökünden gelen malūl ملول z "bezgin, üzgün" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça malla مَلَّ z "bezdi, üzüldü" fiilinin faˁūl vezninde sıfatıdır.

melun

Arapça lˁn kökünden gelen malˁūn ملعون z "lanetlenmiş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça laˁana لعن z "lanetledi" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

mem

İngilizce meme "kültürel aktarım birimi, bulaşıcı fikir veya simge" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1976, Richard Dawkins, İng. etnolog.) İngilizce sözcük Eski Yunanca mîméma "taklit edilen şey" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Eski Yunanca mîméomai μῖμέομαι z "taklit etmek" fiilinden +ma(t) ekiyle türetilmiştir.

memalik
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ahmed b. Kadı-i Manyas, Gülistan tercümesi, 1429]
yā mālike'l-memālik [ anon., Ferec ba'd eş-şidde, 1451 yılından önce]
destūruŋıla varayım, memālik meṣāliḥini göreyim [izninle gideyim, devlet işlerini göreyim]

Köken

Arapça mlk kökünden gelen mamālik ممالك z "ülkeler, memleketler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça mamlaka(t) sözcüğünün mafāˁil vezninde çoğuludur.

Daha fazla bilgi için memleket maddesine bakınız.


06.04.2019
memat

Arapça mwt kökünden gelen mamāt مَمَات z "ölüm, ölme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça māta مَاتَ z "öldü" fiilinin mafˁal vezninde masdarıdır.

memba

Arapça nbˁ kökünden gelen manbaˁ منبع z "kaynak" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nabaˁa نبع z "(su) kaynayarak çıktı, fışkırarak aktı" fiilinin mafˁal vezninde ismi zaman ve mekânıdır.

membran

Fransızca ve İngilizce membrane "iç organları kaplayan zar, her türlü zar ve zara benzer tabaka" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince membrana "iç organ zarı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince membrum "organ" sözcüğünden türetilmiştir.

meme

me-me "emme, emilen şey" çocuk sözünden türetilmiştir.

memişhane

Arapça mşy kökünden gelen mamşā ممشىَ z "yürüme yeri, koridor, geçit" (NOT: Arapça sözcük Arapça maşā مشا‎ z "yürüdü" fiilinin mafˁal vezninde ismi zaman ve mekânıdır. ) ve Farsça χāne خانه z "ev, mekân" sözcüklerinin bileşiğidir.