membran

melun

Arapça lˁn kökünden gelen malˁūn ملعون z "lanetlenmiş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça laˁana لعن z "lanetledi" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

mem

İngilizce meme "kültürel aktarım birimi, bulaşıcı fikir veya simge" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1976, Richard Dawkins, İng. etnolog.) İngilizce sözcük Eski Yunanca mîméma "taklit edilen şey" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Eski Yunanca mîméomai μῖμέομαι z "taklit etmek" fiilinden +ma(t) ekiyle türetilmiştir.

memalik

Arapça mlk kökünden gelen mamālik ممالك z "ülkeler, memleketler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça mamlaka(t) sözcüğünün mafāˁil vezninde çoğuludur.

memat

Arapça mwt kökünden gelen mamāt مَمَات z "ölüm, ölme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça māta مَاتَ z "öldü" fiilinin mafˁal vezninde masdarıdır.

memba

Arapça nbˁ kökünden gelen manbaˁ منبع z "kaynak" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nabaˁa نبع z "(su) kaynayarak yeryüzüne çıktı, fışkırarak aktı" fiilinin mafˁal vezninde ismi zaman ve mekânıdır.

membran
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1956]
Bu cerahat, bir tabaka halinde bademcikleri kaplar. Buna mambran denir. [ Cumhuriyet - gazete, 1987]
Deneylerde kullanılmak için semipermeable (seçici geçirgen) membran gerekmektedir.

Köken

Fransızca ve İngilizce membrane "iç organları kaplayan zar, her türlü zar ve zara benzer tabaka" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince membrana "iç organ zarı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince membrum "organ" sözcüğünden türetilmiştir.


11.08.2017
meme

me-me "emme, emilen şey" çocuk sözünden türetilmiştir.

memişhane

Arapça mşy kökünden gelen mamşā ممشىَ z "yürüme yeri, koridor, geçit" (NOT: Arapça sözcük Arapça maşā مشا‎ z "yürüdü" fiilinin mafˁal vezninde ismi zaman ve mekânıdır. ) ve Farsça χāne خانه z "ev, mekân" sözcüklerinin bileşiğidir.

memlaha

Arapça mlḥ kökünden gelen mamlaḥa(t) مملحة z "tuzla" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça milḥ ملح z "tuz" sözcüğünün mafˁala(t) vezninde ismi zaman ve mekânıdır.

memleket

Arapça mlk kökünden gelen mamlaka(t) مملكة z "egemenlik (alanı), mülk, krallık, ülke, devlet" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça malaka ملك z "egemen idi, sahip idi" fiilinin mafˁala(t) vezninde ismi zaman ve mekânıdır.

memluk

Arapça mlk kökünden gelen mamlūk مَملوك z "sahip olunan (kişi), kul" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça malaka مَلَكَ z "sahip idi, egemen idi" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.