meme

mem

İngilizce meme "kültürel aktarım birimi, bulaşıcı fikir veya simge" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1976, Richard Dawkins, İng. etnolog.) İngilizce sözcük Eski Yunanca mîméma "taklit edilen şey" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Eski Yunanca mîméomai μῖμέομαι z "taklit etmek" fiilinden +ma(t) ekiyle türetilmiştir.

meme
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Türkiye Türkçesi: "kadın göğsü" [ Dede Korkut Kitabı, 1400? yılından önce]
emceginden tutdu, kızuŋ memesine yapışdı, kız kocundu

Köken

me-me "emme, emilen şey" çocuk sözünden türetilmiştir.

Ek açıklama

Latince mamma (aynı anlamda) aynı şekilde çocuk dilinden alınmıştır.

Benzer sözcükler

memeli, memiş


18.05.2013