menü

menta

Fr menthe nane << Lat mentha EYun míntha/mínthē μίνθα/μίνθη za.a.

menteşe

Fa band-guşād بندگشاد zeklem, boğum § Fa band بند zbağ, mafsal, ligament Fa guşādan, guşā- گشادن, گشا zaçmak

mention

İng mention anma, sözünü etme Lat mentio a.a.

mentol

İng menthol nane yağı § Lat mentha nane Lat oleum yağ

mentor

İng mentor bilge kişi, danışman EYun Méntōr Mέντωρ z«danışman», Homeros destanlarında yaşlı ve bilge kişi HAvr *men-¹ düşünmek, öğüt vermek

menü

[ Recaizade Ekrem, Araba Sevdası, 1896]
belki bir lokantanın mönüsünde görülmüştür

Fr menu 1. küçük şey, önemsiz, ayrıntı, 2. ayrıntılı yemek listesi << Lat minutus [pp.] küçük, önemsiz Lat minuere küçültmek +()t°

 mini2

Benzer sözcükler: mönü


30.09.2017
menzil

Ar manzil منزل z [#nzl mafˁil iz/m.] inecek yer, konak Ar nazala نزل zindi

mera

Ar marˁā مرعا z [#rˁy mafˁal iz/m.] davar otlatılan yer Ar raˁā رَعَا zbaktı, gözetti, davar güttü

merak

~? Ar maraḳḳ مرقّ/مراقّ z [#rḳḳ mafˁal msd.] karnın veya kulağın duyarlı kısmı, dalak Ar raḳḳa رقّ zinceldi, acıdı

meram

Ar marām مرام z [#rwm mafˁal msd.] dilek, istek, arzu Ar rāma رام zdiledi, arzuladı

merasim

Ar marāsim مراسم z [#rsm mafāˁil çoğ.] formaliteler, törenler Ar rasm رَسَمَ z [t.]