mesaha

mertebe

Arapça rtb kökünden gelen martaba(t) مرتبة z "basamak, paye, binek taşı, (mec.) rütbe" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rataba رتب z "dik durdu, dikeldi" fiilinin mafˁala(t) vezninde ismi zaman ve mekânıdır.

mertek

Farsça mardak مردك z "adamcık, hayvan yavrusu" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça mard مرد z "adam" sözcüğünün küçültme halidir.

mesabe

Arapça s̠wb kökünden gelen maṯāba(t) مثابة z "dönülen yer, referans noktası, menzil" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça ṯāba ثاب z "döndü, geri geldi" fiilinin mafˁala(t) vezninde ismi zaman ve mekânıdır.

mesafe

Arapça swf kökünden gelen masāfa(t) مسافة z "uzaklık, yolculuk menzili" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sāfa ساف z "kokladı" fiilinin mafˁala(t) vezninde ismi zaman ve mekânıdır.

mesağ

Arapça swġ kökünden gelen masāġ مساغ z "kolaylık, açık kapı, izin" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sāġa ساغ z "(lokma) yutması kolay idi, kabul edilebilir idi, izinli idi" fiilinin mafˁal vezninde masdarıdır.

mesaha
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Kutadgu Bilig, 1069]
yana camˁ u tafrīk misāḥatḳa öt [sonra toplama çıkarma ve geometriye geç]

Köken

Arapça swḥ kökünden gelen masāḥa(t) مساحة z "arazi ölçümü, geometri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sāḥa(t) ساحة z "saha, alan" sözcüğünün mafˁala(t) vezninde masdarıdır.

Daha fazla bilgi için saha maddesine bakınız.

Ek açıklama

Arapça sözcük, Eski Yunanca geō-metría çevirisidir.


31.03.2015
mesai

Arapça sˁy kökünden gelen masāˁī مساعى z "emekler, gayretler, çalışmalar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça masˁāˀa(t) مسعاة z "emek, gayret" sözcüğünün mafāˁil vezninde çoğuludur. Bu sözcük Arapça saˁā "emekledi" fiilinin tekilidir.

mesaj

Fransızca message "birine veya bir yere gönderilen not, pusula, ileti" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince missaticum "gönderi, gönderilen şey" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince mittere, miss- "göndermek" fiilinden türetilmiştir.

mesane

Arapça s̠wn kökünden gelen maṯāna(t) مثانة z "sidik torbası" sözcüğünden alıntıdır.

mescit

Arapça scd kökünden gelen mascid مسجد z "secde yeri, cami" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sacada سجد z "secde etti" fiilinin mafˁil vezninde ismi zaman ve mekânıdır.

mesel

Arapça ms̠l kökünden gelen maṯal مثل z "kıssa, masal, öğretici hikâye" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mətal מְתַל z "1. benzemek, 2. kıssa, masal, öğretici hikâye" sözcüğünden alıntıdır.